Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v.34-42

Skapad 2019-08-30 11:44 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Taluppfattning och tals användning

Innehåll

Planering i matematik åk 8

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxan kan du arbeta med hemma, på måltid och på schemalagd tid för studiestöd. Om inget annat anges är läxan att göra klart veckans moment enligt veckoplaneringen. Vid behov kan du titta på filmade genomgångar av de olika avsnitten på www.matematikxyz.com – elever – filmer – Y kap1

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.     Skriftliga prov och tester, digitala tester

2.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

Y Kap 1 – Taluppfattning och tals användning

Centralt innehåll

  • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

V.

Innehåll

34

Taluppfattning, självuppskattning

 

Uppstart kapitel 1

 35

1.1 Räkna med bråk

 36

1.2 Addition och subtraktion av bråk

 

1.3 Multiplikation av bråk

 37

1.4 Division av bråk

 

1.5 Potenser

38

1.6 Tiopotenser, grundpotensform

 

Diagnos kap 1

39 

Träna tal / Utveckla tal

 

Blandade uppgifter

40 

Förmågorna i fokus

 

Problemlösning

41 

Repetition + Övningsprov (måndag och tisdag)

 

Prov del 1 (onsdag 9/10)

 42

Prov del 2 (måndag 14/10)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: