Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam - åk 5

Skapad 2019-08-30 12:15 i Britsarvsskolan Falun
Arbetsområde om religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi arbetar med tre av världsreligionerna: kristendom, islam och judendom. Under arbetets gång reflekterat vi kring vad dessa religioner har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med religionskunskap är att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och livsåskådningar samt vilken betydelse religionen kan spela i dessa samhällen. Eleverna ska förstå hur människor med olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin tro. Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka samt hur värderingar kan kopplas ihop med deras religion.

Arbetssätt

Du lär dig genom att:

- diskutera i helklass och mindre grupper.

- läsa texter.

- göra skrivuppgifter för hand och på dator.

- analysera bilder och skapa egna bilder.

- se på film och diskutera.

- göra enkla dramaövningar.

Matriser

Re
Kristendom, judendom och islam

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om kristendomen
Du har grundläggande kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du har goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Kunskap om judendomen
Du har grundläggande kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Du har goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Du har mycket goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Kunskap om islam
Du har grundläggande kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam.
Du har goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam.
Du har mycket goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam.
Jämföra likheter/skillnader
Du kan på ett ett enkelt sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa tre religioner.
Du kan på ett ett utvecklat sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa tre religioner.
Du kan på ett ett välutvecklat sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa tre religioner.
Resonera
Du kan på ett enkelt sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor..
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: