👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner och 1800-tal Åk 8 HT-19

Skapad 2019-08-30 12:25 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer under detta moment att ha ha vårt fokus på revolutionerna under 1700-talet och under 1800-talet.

Innehåll

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta med instuderingsuppgifter och andra uppgifter (t.ex. historiebruk och källanvändning), titta på film och diskutera.

Undervisningen kommer att handla om "upptäckare", världshandel, revolutioner, ideologier under 1700 och 1800-tal.  Vi kommer också ägna lite tid åt Alingsås under samma tidsperiod för att uppmärksamma att Alingsås firar 400 år i år.

Ni kommer att få möjlighet att visa era kunskaper i på prov och i uppgifter under lektionstid.

 

Prov: Upplysningen, Amerikanska revolutionen, franska revolutionen och Napoleontiden MÅNDAG v.40 - obs! Flyttat från v.39

 

Att ha koll på:

Vilka upplysningsidéer var viktiga för de kommande revolutionerna?

 

Amerikanska revolutionen/frihetskriget

När?

Orsaker (Hur hänger orsakerna ihop?)

Boston tea party

George Washington

Konsekvenser

Hur påverkades olika grupper (män, kvinnor, fattiga, rika, urbefolkning, slavar) i samhället av revolutionen?

 

Franska revolutionen  

När?

Orsaker (Hur hänger orsakerna ihop?)

Ludvig XVI och Marie Antoinette

Ståndssamhälle/feodalism

Eden i bollhuset

Nationalförsamlingen

Stormningen av Bastiljen

Skräckvälde

Konventet

Robespierre

Giljotin

Olympe de Gouges

 

Napoleontiden

När?

Direktorer

Napoleon I

Code civil

Wienkongressen

 

Konsekvenser av franska revolutionen och Napoleontiden

Hur påverkades olika grupper (män, kvinnor, fattiga, rika) samhället av revolutionen?

 

Material:

NE - kap 6.2 Politiska revolutioner (dock enbart avsnitten: Krig om Nordamerika, Amerikanska revolutionen och Franska revolutionen). Glöm ej trycka på tidslinjer och kartor samt läsa om franska revolutionen under nyckelsymbolen till höger! 

Filmer om Amerikanska revolutionen och Franska revolutionen under boksymbolen på NE.

Instuderingshäfte "Enkel historia" (finns som pdf i prov-uppgiften)

Mina presentationer:

Upplysningen:  https://docs.google.com/presentation/d/14HL5Hhtw9lhsiukFvB0TT0jJnik6bOBVnG3zsIuvQDo/edit#slide=id.g33f88d038d_0_28

Amerikanska revolutionen: https://docs.google.com/presentation/d/15GhQyqgz0O3BNdQCTfO0ELTwk3j5pw-HgIPBkpLSOYk/edit#slide=id.g4199f259bc_0_36

Franska revolutionen och Napoleontiden: https://docs.google.com/presentation/d/1mbWeWAJI0V5m4vlwOIQp3r1KaP2q0BCeGXKup1dcV14/edit?pli=1#slide=id.g41b46e8164_0_22

 

(Finns även som pdf i prov-uppgiften)

 

 

Prov: Industriella revolution torsdag v.42

 

Orsaker (anledningar) till att industriella revolutionen startade i Storbritannien.

Råvaror

Kapital

Arbetskraft

skifte/skiftesreformen

Urbanisering

Vaccin

Marknad

Ångmaskin

Spinning Jenny

Stenkol

Hur levnadsvillkoren var för människor (män, kvinnor och barn) i fabriker, gruvor och städer

Konsekvenser av industriella revolutionen (vad ledde revolutionen till)

 

Material:

Läsa:

Historia Utkik - Industrialiseringen https://drive.google.com/drive/folders/1kDQKCKED0CVCiaJT0xj0Yiq39VTGZjFO   

                         (som pdf i provuppgiften)

Film: 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5352 

(Samma film finns under på bokfliken kap. 6.3 på NE)

 

Häfte:

Enkel historia - Den industriella revolutionen (kommer som pdf i uppgift)

 

Min presentation: 

https://docs.google.com/presentation/d/1IbEFQE7CVPFQh5xVtnnPwyZ41TInEkSbYzvH64_EmMI/edit#slide=id.g6012d2ece7_0_1085

(kommer som pdf i uppgift)

Uppgifter

 • Källuppgift - Livet i gruvorna

 • Prov industriella revolutionen

 • Prov amerikanska och franska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutioner och 1800-tal Åk 8 HT-19

Rubrik 1

F
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.