Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 9 Sp v.36-48 Mis vacaciones, Aficiones, Mi día.

Skapad 2019-08-30 12:42 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Beskriva sin semester, hobbies, sina vänner, sin vardag
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi går igenom kläder, semesterord, årstider, fritidsaktiviteter samt vardagliga aktiviteter. Grammatik Perfekt (dåtid), futurum, gustar/encantar. Gerundium, komparation av adjektiv. Reflexiva verb samt indefinita pronomen Bedömning Din aktivitet under lektionstid Övningar och förhör Muntliga uppgifter och redovisning PROV onsdagen den 27 november Diagnos läs- och hörförståelse

Innehåll

Semana

Lunes

Martes

Miércoles

36

Dela ut böcker

Text: Mis vacaciones

Genomgång av Gustar (s.123 t.b)

Me gustas tú (versión escolar) Youtube.com

Repetition/genomgång av Perfekt (s.117 t.b)

Övningar till texten Mis vacaciones s.16-18 ö.b

 

 

Test: Lee (LH s.126-127)

Extraövningar på Mis vacaciones

Läxa: Ord från ”Mis vacaciones

Vägledningsdag 9G

37

Repetition av Futurum (s.117 t.b)

 

Text: ¿Cómo ha sido el verano? (Lee, traducir) + Övningar till texten

 

Övningar till texten “¿Como ha sido el verano?

Test: Perfekt + ord från “¿Como ha sido el verano?

Jobba klart och avsluta tidigare övningar.

Läxa: Ord från ”¿Cómo ha sido el verano? + Perfekt

 

38

Text: “El fin de las vacaciones”

Övn: Oregelbundna Perfekt (s.118 t.b)

 

Övningar till texten

El fin de las vacaciones”

 

Orienteringsdag åk9

Test: Escucha (LH s.124-125)

Träna på Perfekt/Futurum

Läxa: Oregelbunden Perfekt

39

Text: ”Aficiones” (hobbies)

Titta på ¡Pregunta ya! – El tiempo libre + övningar till programmet.

 

 

Övningar till texten ”Aficiones”

Test: Lee (LH s.163-164)

Träna på Habla (LH s.167)

Läxa: Ord och fraser från Aficiones (s.24-25 tb.)

Vägledningsdag 9E

40

Text: ”En el cine”

Genomgång av Gerundium (s.120 t.b) + övningar på det.

 

Övningar till texten

En el cine”

 

Komparation av adjektiv (s.111 t.b)

Läxa: Ord o fraser ”En mi tiempo libre”

41

Samtalsdag – ingen spanska

Text: ”En mi tiempo libre”

Lee y traducir.

Börja med ”Mi blog”

Digiexam

Mi blog (escribir)

Mi verano

Mi tiempo libre

Perfekt/Futurum

Digiexam

42

Mi blog (escribir)

Mi verano

Mi tiempo libre

Perfekt/Futurum

Digiexam

Mi blog (escribir)

Mi verano

Mi tiempo libre

Perfekt/Futurum

Digiexam

Mi blog (escribir)

Mi verano

Mi tiempo libre

Perfekt/Futurum

Inlämning av Mi blog

Läxa:ord o fraser från ¿Cuánto vale? s.36-37

43

Text:¿Cuánto vale? + ”De compras”

Jobba med texten!

Övningar till texten

:¿Cuánto vale? + ”De compras”

Övningar till texten

:¿Cuánto vale? + ”De compras”

 

Vägledningsdag 9C

44

 

VACACIONES

 

VACACIONES

 

VACACIONES

45

Text:”Mi día” + övningar

Genomgång av reflexiva verb (s.121 t.b)

Övningar till texten

Mi día”

Text: ”Entrevista a Gabriela” + övningar

 

Läxa: Reflexiva verb (kopia)

46

Repetition av grammatik – Presens – Gerundium – Futurum – Perfekt, Reflexiva verb, olika övningar.

Repetition av grammatik – Presens – Gerundium – Futurum – Perfekt, Reflexiva verb, olika övningar.

Muntliga NP – ingen spanska

47

Träna inför provet!

Träna inför provet!

Träna inför provet!

48

Träna inför provet!

Träna inför provet!

 

PROV

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Kunskapskrav spanska åk7-9

Förståelse

E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen.
C
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen.
A
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämne
Redogörelse av förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig a någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
muntlig och skriftlig produktion/interaktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
realia (kunskaper om det spansktalande världen)
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: