Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val i Teknik åk 8 och 9, läsåret 2019/20

Skapad 2019-08-30 12:52 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Syftet med detta ämne är att eleven ska få en fördjupad kunskap i några olika tekniska områden, och dessutom möjlighet att praktiskt prova olika konstruktionslösningar inom dessa områden. Kunskapen som fås ger eleven en ökad förståelse inom behandlade områden och därmed en möjlighet till ökad måluppfyllelse i de ämnen där dessa kunskaper tas upp. Främst gäller det ämnet fysik och i viss mån ämnet kemi.

Innehåll

Under den första perioden av läsåret kommer vi att arbeta i Gleerups Digital läromedel kapitel 2 som heter ”Apparater omkring oss”. Kapitlet har följande målbeskrivning där vissa delar kommer att behandlas mer och andra mindre.

Mål

·         Kunna de grundläggande begreppen spänning, ström och resistans.

 

·         Känna till olika typer av batterier och ackumulatorer.

 

·         Beskriva hur en batteriladdare fungerar.

 

·         Känna till de vanligaste elektriska symbolerna.

 

·         Kunna rita ett kopplingsschema där lampor dels är seriekopplade, dels är parallellkopplade.

 

·         Kunna ge exempel på vanliga apparater i hemmet som omvandlar el till värme, rörelse, ljus eller ljud.

 

·         Kunna beskriva hur man skapar en elektromagnet.

 

·         Kunna beskriva hur mikrofon och högtalare fungerar.

 

·         Kunna beskriva principen för en elmotor.

 

·         Kunna namnge några olika lamptyper och beskriva skillnaden i ljusutbyte och livslängd.

 

·         Kunna beskriva funktionen hos någon vanlig apparat i hemmet.

 

·         Känna till de viktigaste komponenterna i en mindre elanläggning och vilka skydd som finns mot de faror som kan uppstå.

 

·         Kunna beskriva de komponenter som ingår i ett styr- och reglersystem.

 

Lära sig mer om

·         Kunna redogöra för Ohms lag

 

·         Kunna beskriva magnetfältet kring en permanentmagnet.

 

·         Kunna beskriva egenskaperna hos dioder och transistorer.

 

·         Kunna beskriva hur en transistor kan fungera som strömbrytare och som förstärkare.

 

·         Kunna byta vägguttag, stickkontakt och skarvuttag.

 

·         Kunna utföra en godkänd lödning.

 

Ansvarig ämneslärare: Bengt Dahlberg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: