Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens Förförståelse och Intressen

Skapad 2019-08-30 13:00 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Det är nu vi ska ta reda på mer om vad barnen vet och vad de är nyfikna att utforska vidare utifrån hållbar utveckling, som är vårt övergripande temat för läsåret.

Innehåll

 

Vi startar upp läsåret med att ta reda på mer om vad barnen vet och vad de är nyfikna på att utforska vidare kring hållbar utveckling. 

Vi har ritat upp en stor världskarta som vi ska utgå från, vi ska introducera kartan och dokumentera barnens funderingar.

Frågor att ha med i dokumentationen:

Vad är det som intresserar barnen?

Vad vet de redan?

Vad har de för hypoteser?

Vad vill de veta mer om?

Ett mål ur kvalitetsrapporten är: Barnen utövar inflytande genom att de deltar i sina egna lärprocesser som synliggörs i dokumentationer samt att barnen är aktiva och deltagande i lärmiljöns utformning.

Här tänker vi att vi ska börja med att barnen ska få fota själva, det är en del i dokumentations processen där vi vill att dem ska vara fortsatt delaktiga i och som är en stor del av deras lärprocesser. Det är mycket nytt för många att hitta på förskolan så de ska både få fota och rita för att sätta upp vid sina hyllor. Här får de även möjlighet att vara aktiva och delaktiga i lärmiljöns utformning. 

Barn är experter på att ställa fyndiga och spännande frågor, så kanske är det någon av barnen som bidrar med en fråga som skulle kunna användas som generativ fråga för temat. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: