Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykel

Skapad 2019-08-30 13:07 i Sågmyraskolan Falun
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Under det här arbetet kommer vi att ha cykeln som utgångspunkt för att arbeta med, framför allt, miljöfrågor, tidsbegrepp och trafikfrågor. Vi kommer också att beröra området ekonomi. Vi kommer att arbeta mycket praktiskt, bl.a. genom att bygga egna modeller av cyklar ur olika historiska tidsperioder. Vi kommer att rör oss i trafiken för att diskutera säkerhet och trafikregler vid cykling.

Innehåll

Under det här arbetet kommer vi att ha cykeln som utgångspunkt för att arbeta med, framför allt, miljöfrågor, tidsbegrepp och trafikfrågor. Vi kommer också att beröra området ekonomi.

 • Vi kopplar till miljöfrågor genom att diskutera cykeln som transportmedel i förhållande till bil, buss, tåg, etc. och hur vår användning av transportmedel på olika sätt gör avtryck på vår planet. 
 • Vi kopplar till tidsbegrepp genom att se på hur cykeln utvecklats historiskt och bygger egna modeller av cyklar som vi placerar ut på en gemensam tidslinje. Vi använder begrepp såsom: dåtid, nutid och framtid. 
 • Vi kopplar till trafikfrågor genom att vid något/några tillfällen vistas i omgivningen kring skolan och diskutera vilka regler som gäller när man är ute i trafiken med cykel. 
 • Vi kopplar till ekonomi genom att prata om cykelns betydelse som transportmedel i början av 1900-talet samt vad cykeln kan ha för betydelse som transportmedel inom olika delar av världen

Vi kommer att arbeta mycket praktiskt, bl.a. genom att bygga egna modeller av cyklar ur olika historiska tidsperioder. Vi kommer att rör oss i trafiken för att diskutera säkerhet och trafikregler vid cykling.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: