Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Engelska ht19

Skapad 2019-08-30 13:21 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Planering för 8C, 8D och 8F vid Kronängsskolan, Vaxholm

Innehåll

Planering Engelska ht19 

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

Arbetsområde 

Aktivitet 

Examination 

Material 

34 

 

7.1.1. Four greats a7583 

-lyssna, läs 

Work with the text a9307 

Looking at language a1383 

Personal heroes a6162 

 

7.1.2 a647 

-lyssna, läs 

Work with the text a4972 

Speak out a8003 

Looking at language a3937 

Miniwhiteboardövning grammatik från de två första lektionerna 

Unit 7 – Role Models a7583 

-lyssna, läs 

Work with the text a9307 

Looking at language a1383 

Personal heroes a6162 

 

Uppgifter i Gleerups 

 

 

Extended 

 

 

35 

 

7.2.1 A Helping Hand a2093 

           -lyssna, läs 

Work with the text a6456 

Looking at langugage a9711 

Listen up a7080 

 

7.2.2. Wendy Watson from Wisconsin a559 

-lyssna, läs 

Work with the text a 3306 

Looking at language a9015 

Time to write a9482 

Unit 7 – Role Models 

 

 

 

 

Extended 

 

 

36 

 

Övningsmaterial NP tala, för både åk 6 och åk 9 

Se TED Talks Who inspires you? (15:55 minuter)  

Listen up a3229 

… and action a8853 

Genitiv 

-genomgång övningar Wings 8 WB s. 103-104 

Grammatik 

 

Genitiv 

 

 

 

Extended 

 

37 

 

Blues - första förklaring 

Se Crossroads, med frågor 

 

Se Crossroads, med frågor  

Blues – samarbete med musiken 

Se film med frågor  
(crossroads från 80-talet) 

 

Svara på frågorna. 

 

Extended 

 

38 

Basic 

Arbete med att skriva blueslåt 

 

Arbete med att skriva blueslåt  

Blues 

Skriva text med tydlig koppling till BLUES till elevens blueslåt 

 

Bluestext 

 

Extended 

 

39 

 

9.1.1. Welcome to my home a1540 

-lyssna, läs  

Work with the text a5009 

Speak out a9329 

Time to write a6459 

 

Hör- och läsförståelse 1 ht 

Unit 9 

Homes 

 

 

Extended 

 

40 

 

9.2.1 Automatic a5507 

-lyssna, läs 

Work with the text a5495 

Looking at language 3292 

Extra language work a4997 

Översätt text där “som” dyker upp flera gånger 

9.2.2. App man a423 

-lyssna, läs, diskussionövningarna längst ner 

Work with the text a1161 

Speak out a 2145 

Listen up a7770 

 

Unit 9 

Hus och hem 

 

 

Extended 

 

41 

Wings 8 TB s. 44-45 

-lyssna, läs 

Jobba med Quizlet om mat 

Diskussionsövning i grupp – vilka har provat vilka typer av mat (grekisk, etiopisk …)? Vad tyckte de? Vad kan de berätta om sådan mat? Behöver man använda Internet för att de som inte har ätit en viss typ av mat ska bilda sig en uppfattning om den?  

 

 

Mer arbete med Quizlet om mat, och övning i Forms 

How to make breakfast the Victorian way (Youtube, 4:25 minuter)  

British food tour (Youtube, 10:24 minuter) 

Wings och quizlet 

Matlagning 

 

 

Extended 

 

42 

Förbereda för prov glosor och grammatik 

 

Förbereda för prov glosor och grammatik 

Glosor och grammatik 

 

 

 

Extended 

 

43 

Hör- och läsförståelse 2 ht 

Glosor- och grammatikprov ht 

 

 

Glosor och grammatik 

-Genetiv 

-The eller inte... 

-Oregelbundna verb 

-Frågekonstruktioner. 

Extended 

 

44 

 

L 

O 

V 

 

 

45 

In-class Essay: Fritidsintressen och resor 

 

In-class Essay: Fritidsintressen och resor 

 

 

 

In-class Essay: Fritidsintressen och resor 

 

 

 

 

 

 

Uppdelat beroende på HKK. 

HKK - Miljö 

Övriga - Kanada 

 

 

 

Miljö/Kanada 

 

Global Warming s. 78-79 Wings 8 TB 

-lyssna, läs 

What can YOU do to help? s. 80 Wings 8 TB 

-lyssna, läs 

Diskussion i grupper – vad görs i era respektive familjer för miljön? Vad mer kan göras? Skriv ner summering. 

Roleplay 1 – Living an ecofriendly life använd Worksheet 7 från Lärarhandledning 

 

Miljö/Kanada 

Ordförråd miljö s. 79 Wings 8 WB 

Save the rainforests s. 82-83 Wings 8 TB – lyssna, läs  

Recycling s. 88-89 Wings 8 TB 

-lyssna, läs 

Övning 18 s. 83 Wings 8 WB 

 

47 

Miljö/Kanada Filmen Earth:REthink 

med frågeformulär, del 1 

 

Miljö/Kanada Filmen Earth:REthink 

med frågeformulär, del 2 

 

 

 

Läsförståelseprov 

 

Extended 

 

48 

Miljö/Kanada 

Why veggie? s. 86-87 Wings 8 TB  

-lyssna, läs 

 

Odd word out s. 77 och s. 78 Wings 8 WB 

Påbörja skrivuppgift: dina tankar runt vegetarianism – vad är bra, vad är dåligt? 

Skrivs på dator, lämnas in via Teams. 

 

 

Miljö/Kanada 

Greenpeace s. 94-95 Wings 8 TB  

Se Greenpeace in action  

och Why I left Greenpeace  på Youtube  

 

Enskilt: läs What do we  

really need? s. 102-105 Wings 8 TB 

 

 

 

 

Extended 

 

49 

Miljö/Kanada 

Tea for four s. 90-91 TB; läs i grupper 

19 s. 83  

Förklaring filmprojekt kring miljö 

Eleverna skapar i grupper filmer där de antingen diskuterar miljöfrågor eller visar exempel från deras vardagsverklighet på sådant som är bra eller dåligt för miljön. 

 

 

Miljö/Kanada 

Sista dag att lämna in uppsats om vegetarianism 

Arbeta med film om miljö 

 

 

 

HKK – muntlig examination 

Övriga - Kanada presentation 

HKK: Wings 8 s92-93 

Extended 

 

50 

Miljö/Kanada 

Arbete på miljöfilmen 

Redovisningar Kanada 

 

 

 

Miljö/Kanada 

Arbete på miljöfilmen, fredag denna vecka sista dagen att lämna in 

Redovisningar Kanada 

 

 

 

HKK – muntlig examination 

Övriga - Kanada presentation 

 

HKK: Wings 8 s92-93 

 

Extended 

 

51 

Se Rudolph the red-nosed reindeer 1998 film (Youtube) 

Betygsprat en i taget 

Se Rudolph the red-nosed reindeer 1998 film (Youtube) 

Kahoot med ord från terminen  

Focus Christmas 

 

Kahoot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: