Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska v. 34 - 39

Skapad 2019-08-30 13:27 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Arbete med deckare för så 8.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Här kommer den första planeringen i svenskämnet. Det är jobb med deckare under de första veckorna som ska utmynna i att de skriver deckarnoveller i skolan. Förberedelser i form av t ex tankekartor och även en inledning kan de jobba med hemma(även i skolan). Resten av novellen ska skrivas i skolan. Diskutera gärna vad de skulle kunna skriva om hemma.

Innehåll

Deckare
LPP, årskurs 8 – Rålambshovsskolan

Syftet med arbetsområdet är att ni ska lära er mer om hur man skriver deckarnoveller. Vi kommer att läsa deckare,titta på exempel och diskutera kännetecken för genren och skriva en egen deckarnovell. Vi kommer även att besöka polismuséet för att få mer kunskap och inspiration

Långsiktiga mål

Eleven ska utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Mål för arbetsområdet

Ni ska bli bättre på att:

·         Skriva noveller med rätt anpassning till texttypen (deckare) gällande innehåll, uppbyggnad och språkliga drag

·         Göra gestaltande beskrivningar

·         Skriva texter med tydlig struktur, fungerande textbindning, ett varierat språk och där ni följer skrivreglerna gällande exempelvis stavning och skiljetecken

·         Läsa och analysera texter och filmer (deckare)

 

 

Arbetssätt

Så här jobbar vi under lektionerna:

·         Genomgångar om och exempel på hur man skriver deckare

·         Analysera deckare tillsammans

·         Skriva egna deckarnoveller

·         Arbeta med kamratrespons

·         Tyst läsning ur egen bok

 

 

 

 

Bedömningsmatris - deckarnovell

 

 

E

C

A

Struktur

 

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

 

Textbindningen är enkel

Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar genom styckeindelning, inledning och avslut.

 

Textbindningen är utvecklad

 

Texten är sammanhängande och välstrukturerad, genom konsekvent styckeindelning samt effektiv inledning och avslut

 

Textbindningen är välutvecklad

Språk/stil

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak

 

En viss variation finns gällande ordvalet

 

Språket är i huvudsak anpassat till mottagare och texttyp

Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad

 

Ordvalet är varierat

 

Språket är relativt väl anpassat till mottagare och texttyp

 

Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker

 

Ordvalet är varierat och träffsäkert

 

Språket är väl anpassat till mottagare och texttyp

 

Innehåll

 

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad

 

 

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad

 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad

Skrivregler

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

 

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

 

Veckoplanering

v. 34 Musikquiz och textanalys – lära känna genren deckare

v. 35 Besök på polismuséet + genomgångar . Tyst läsning i egen deckare. Texttypen novell.

v. 36 Tyst läsning i egen deckare + eleverna börjar med egen skiss/mindmap och skriver inledning

v. 37 Tyst läsning + kamratrespons på inledningen + övningar

v. 38 Tyst läsning + eleverna skriver på sin deckarnovel

v. 39 Skriva klart novellen och lämna in

Uppgifter

  • Vecka 39 svenska deadline för deckare

  • Vecka 39 svenska deadline deckare

  • Vecka 39 svenska deadline för deckare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: