Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moral och etik

Skapad 2019-08-30 14:13 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 6
SO-planering HT 19

Innehåll

”Etik och moral”

Livsåskådningar

 

 

                                                                                

Inledning och arbetssätt:

I det här arbetsområdet ska vi fördjupa oss lite mer i etiska diskussioner, fundera på moraliska ställningstagande och lära oss mer om olika livsåskådningar. Vi kommer att jobba enskilt, i grupp, ha genomgångar, övningar och arbetsområdet avslutas med en individuell reflektionsuppgift (tänkaruppgift).

 

Lektionsplanering:

 

 

v.

     

Måndag

 

Torsdag

 

        Fredag

 

35

-

-

Introduktion och planering

 

36

Dilemmasagor

Moraliska dilemma ”Case”

Övningar och diskussioner

 

37

Livsåskådningar & Tro

Heta stolen

Skriva egen reflektions-uppgift

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll anger att vi ska arbeta med:

Begreppen religion och livsåskådning.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Etik

  • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Kunskapskrav:

Eleven kan föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett fungerande sätt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: