👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om eld och brand

Skapad 2019-08-30 18:59 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi skaffar oss en förståelse för hur eld kan utvecklas till brand och vad man ska göra om det börjar brinna.

Innehåll

Mål

Du ska få lära dig:

 • Hur brand startar och sprider sig
 • Vad som kan orsaka brand
 • Hur man upptäcker att det brinner
 • Vad man ska göra om det brinner
 • Hur man larmar 112
 • Hur räddningstjänsten arbetar
 • Konsekvenser av lek med eld

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att samtala om brand och räddningstjänsten.
Vi kommer att arbeta med ett elevmaterial från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • Lyssna på genomgångar i arbetsområdet
 • Delta i samtal inom arbetsområdet
 • Arbeta med uppgifter ditt brandhäfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

SO
Brand

Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan skillnaden på eld och brand
 • SO  1-3
Du kan med lite hjälp berätta vad en eld är.
Du kan med viss hjälp berätta om vad skillnaden mellan eld och brand är
Du kan själv berätta om vad skillnaden mellan eld och brand är
Du vet vad man bör tänka på vid en brand
 • SO  1-3
Du är aktiv och är med och samtalar om vad man gör vid brand
Du vet vad man bör göra vid en brand
.Du vet hur du hjälper dig själv vid brand, och hur du tillkallar hjälp,