Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkus

Skapad 2019-08-31 06:58 i Gemensamt i Hörby Hörby
Förskola
Under höstterminen kommer vi att arbeta med temat Cirkus på avdelningen. Vi pedagoger har observerat barnens lek och intressen för att hitta ett ämne som berör dem och som utgår från deras intressen. Temat Cirkus kommer involvera språkutveckling och motorik riktat mot de yngre åldrarna.

Innehåll

 

Nationellt mål: 
 Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Mål & syfte:

Vi vill utveckla barnens språkutveckling samt motoriska utveckling med stöd av temat cirkus.
Vårt syfte är att utmana barnen, både i grupp och enskilt för att främja deras utveckling.
Vi önskar även att stärka barnens sociala utveckling.
Fokus i arbetet med barnen ligger även på att skapa bra förutsättningar för barnen att utveckla sitt intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de själva kan påverka sin situation. 

 

Vad?
I verksamheten ska vi tillsammans med barnen arbeta med temat Cirkus. 

Hur?
Vi har tillsammans med barnen inrett ett cirkusrum inne på avdelningen. Vi pedagoger observerar barnen i leken och synliggör barnen intressen. Vi vidareutvecklar dessa intressen genom att erbjuda olika aktiviteter där språkutveckling och rörelse är i fokus. I de olika aktiviteterna använder vi oss av TAKK för att förtydliga de ord vi använder i just den aktiviteten. Om vi t.ex. målar så använder vi oss av TAKK när vi pratar om färgerna. 
 

Varför? 
För att kunna genomföra ett meningsfullt och roligt lärande. 

Genomförande.
Vi ska ha regelbundna aktiviteter, både planerade och spontana. Vi utgår från barnens intressen.

Utvärdering & analys.
Vi kommer att föra en pedagogisk dokumentation, som både kommer att vara synlig på väggen för barnen men också på unikum.

 

Så här ska det gå till:

Språk -

I ett roligt undersökande och upptäckande blir språket mera aktivt och meningsfullt i barnens lärprocess.

Vi kan även ta hjälp av ett digitalt språkmaterial som heter pollyglutt i verksamheten där vi kan t.ex. välja ut en gemensam barnbok som vi kommer arbeta med på barnens respektive modersmål. Barnen kommer i början delas in i smågrupper där vi läser boken på respektive språk. 
Även QR koder kommer vi att använda där barnens inflytande spelar stor roll där vi gör koderna efter barnens intressen. Med paddan kan barnen själva få undersöka och upptäcka teknik och språk i ord, bild, läten och sånger. 

Rörelse: Här kommer vi att utmana era barn i både grovmotoriken och finmotoriken genom att erbjuda mycket aktiviteter med rörelser. 

Vi kommer även låta barnen få chansen till att undersöka med alla sina sinnen genom smak, lukt, syn och känseln.

  

 V.35 I denna veckan startas projektet Cirkus Myran. Detta vill vi göra genom att barnen ska få vara med att skapa ett rum som vi kommer att kalla cirkus Myran.

 V.36 Denna veckan visa barnen ett intresse för att vilja dansa och sjunga inne på Myran. Detta arbetar vi vidare med i cirkus Myran genom att barnen ska få prova att spela på olika sorters instrument, sjunga, dansa och göra rörelser till sånger.

V.37 

Denna veckan har barnen visat ett intresse för att vilja leka med bilar och leksaksdjuren inne på Myran. Även när vi har varit ute på gården har barnen uppmärksammat bilar och lastbilar som kör förbi men även det pågående byggarbete på andra sidan gatan. Det har ofta varit grävmaskiner och lastbilar som stått parkerade och barnen har varit väldigt nyfikna på detta.

Självklart vill vi uppmärksamma detta intresse och arbetar vidare med det i cirkus Myran. Detta vill vi göra genom att barnen ska få måla med bilar och djur. Barnen kommer få använda sig av papper, färg, leksaksbilar och djuren i skapandet.

V39.

Under dagarna på Myran har barnen visat ett intresse för att vilja leka med vatten. Detta har barnen visat genom att stå länge och tvätta sig vid vaskarna. De står och låter vattnet rinna länge samtidigt som de tar händerna under vattenstrålen. I deras tvättning har det även varit spännande att undersöka vattnets hastighet från kranen och hur mycket vatten man kan skvätta. Barnens intresse för vatten vill vi vidareutveckla i denna vecka som vi gör genom att ta in vattenbordet på Myran. Med vattenbordet ska barnen få undersöka vattnet med olika mått, bringare, leksaksdjur och kannor. Vi tänker även hälla i lite blå karamellfärg för att kunna se om deras lek och undersökanden förändrades.

V40.

 

I veckan har barnen fortsatt att visat ett intresse för vatten men även för vad som kan finnas i vattnet. Inne på myran har vi båtar som barnen gärna velat ta och springa runt med. Därför har vi på samlingarna i denna veckan valt att sjunga sånger med barnen som handlar om ”vatten” . Vi valde sångerna efter vad barnen visat intresse för att vilja sjunga. Barnen visade sitt intresse genom att de ville vara med i våra rörelser, sa enstaka ord och skrattade till i sången. Låtarna som barnen tyckte var roligast var ” baby shark ”och ”en kulen natt natt natt”. Barnen visade det genom att de har pekat och visat någon rörelse från sången. Roligast i sången ” en kulen natt natt” tyckte barnen var i slutet då vi sjunger -” en fisk jag såg och det va du” och där pekar vi på någon eller några i samlingen. Slutet vill gärna barnen sjunga flera gånger och skrattar till när vi kittlar till dom . När vi sjungit ” baby shark” har barnen gärna velat ställa sig upp och börjat dansat och provat på rörelserna.

I slutet av veckan fick barnen skapa sina egna fiskar som därefter fick flytta in i cirkus Myran.

 

 

V41.

Under terminen har barnen visat ett intresse över att vilja utmanas i grovmotoriken. Detta har de visat genom att de gärna vill klättra inne på våran avdelning men även ute på gården. Därför vill vi i denna veckan utmana barnen med olika hinderbanor i vårat cirkus Myranrum.

 

 

V42.

När vi varit ute på gården har barnen intresserat sig för det som ligger på marken men även för bladen som faller från träden. Detta har barnen visat genom att de har plockat upp, tittat, försökt smakat och fångat. Därför vill vi i denna veckan ta in hösten i våran cirkus Myran. När vi är ute eller på utflykt kommer barnen att få vara detektiver och undersöka vad vi kan hitta på marken. Barnen ska sedan få ta med sig sakerna till förskolan där vi kan använda dem i våran Cirkus Myran.

 

Så här gjorde vi: 

v.35: 

I detta projektet kommer vi lägga fokusen på barnens intressen och behov för att kunna föra projektet vidare. Därför kommer barnens lek och undersökanden få styra över cirkusens innehåll och aktiviteter.

Barnen kommer att få vara med i hela processen av att skapa Myrans cirkus. Under projektets gång kommer barn bl.a. få utmanas i samarbete där våra värdegrunds frågor spelar stor roll i genomförandet. Eftersom vi har många nya barn inne på Myran kommer vi även lägga stort fokus på trygghet och gemenskap i gruppen. Detta kommer lägga grunden till allt vad vi gör inne på Myran. Aktiviteterna som kommer genomföras på cirkus Myran är det barnen som får bestämma. Då vi pedagoger kommer att vidareutveckla och kanske väcka ännu fler tankar och undersökningar hos barnen.

Processen av att skapa en cirkus är nu påbörjad i denna veckan och vi är nu förväntansfulla i vad som kommer hända härnäst. Barnen vick vara med och skapa rummet till våran Cirkus Myran som hela tiden kommer utvecklas vidare under projektets gång. Tillsammans satte vi upp ett tält och inredde rummet med saker som speglar, tyger, instrument m.m. Vi använde dom sakerna som barnen visat ett intresse för. Som de visat genom att de gärna velat leka och undersöka.

v.36:

Barnen fick experimentera med instrumenten och lyssna på ljuden som kommer när dom använd dem. Vi lyssnade på de olika ljuden som kommer från de olika instrumenten. Hur låter det? Vad det är för slags ljud som kommer från dem? Tillsammans spelade vi höga, låga ljud och försökte hitta rätt rytm i sångerna. Valet av sånger valdes av pedagogerna för att barnen skulle kunna bekanta sig med nya sånger och därefter kunde barnen få välja sina favoritlåtar.

Sång och Rytmik kommer vi att arbeta mycket med under hela terminen då vi upplever att barnen tycker det är roligt samtidigt som det är bra för barnens språkutveckling. I denna veckan introducerade vi även ett språkutvecklings material som heter ”Takk” .Takk är ett språkmaterial som är teckenstöd för ord. Det är är ett stöd och hjälpmedel när barnen ska uttrycka och förmedla sig med ord så gör man samtidigt dessa ”Takk” tecken som stöd.

 

v.38:

Att skapa är någonting vi märkt ett intresse för hos de flesta av barnen och därför tänkte vi denna veckan måla. För att göra det ännu roligare för barnen valde vi att blanda in lite leksaker. De fick fritt måla med bilar och djur men även vanliga penslar om de hellre ville ha det. Under tiden vi skapade använde vi oss av TAKK ”tecken”. För att arbeta vidare med det så kommer vi tillsammans med barnen välja en färg och sedan träna på färgens TAKK ”tecken”. TAKK är något vi har börjat arbeta mer med på avdelningen genom att vi pedagoger kommer använda oss utav tecknen när vi säger saker. T.ex när vi ska måla så gör vi tecknet för färgen blå samtidigt som vi säger "blå".

 

v.39:

Denna vecka valde vi att uppmärksamma barnens intresse för vatten. Det är ofta barnen står längre stunder vid kranarna när vi ska tvätta oss för att plaska med vattnet och undersöka hur snabbt det kan forsa ur kranen. För att uppmärksamma detta intresse valde vi pedagoger att introducera ett vattenbord där de fritt fick leka med vattnet. Vi valde att ha i saker som barnen är intresserade av som t.ex leksaksdjur och båtar. Vi pedagoger kunde tydligt se att vårat vattenbord var väldigt uppskattat då många av barnen tyckte det var tråkigt att avsluta aktiviteten. Barnen fick fritt undersöka vattnet med de föremål som erbjöds. Genom att erbjuda olika saker kunde vi tydligt se att där fanns något för allas olika intressen.

Därför kommer vi att använda oss av vattenbordet vid många fler tillfällen för mycket bus och flera undersökning.

 

v.40:

I veckan har barnen fortsatt att visat ett intresse för vatten men även för vad som kan finnas i vattnet. Inne på Myran har vi båtar som barnen gärna velat ta och springa runt med. Därför har vi på samlingarna i denna veckan valt att sjunga sånger med barnen som handlar om ”vatten” . Vi valde sångerna efter vad barnen visat intresse för att vilja sjunga. Barnen visade sitt intresse genom att de ville vara med i våra rörelser, sa enstaka ord och skrattade till i sången. Låtarna som barnen tyckte var roligast var ” baby shark ”och ”en kulen natt natt natt”. Barnen visade det genom att de har pekat och visat någon rörelse från sången. Roligast i sången ” en kulen natt natt” tyckte barnen var i slutet då vi sjunger -” en fisk jag såg och det va du” och där pekar vi på någon eller några i samlingen. Slutet vill gärna barnen sjunga flera gånger och skrattar till när vi kittlar till dom . När vi sjungit ” baby shark” har barnen gärna velat ställa sig upp och börjat dansat och provat på rörelserna.

I slutet av veckan fick barnen skapa sina egna fiskar som därefter fick flytta in i cirkus Myran.

I skapandet av våra fiskar tränade vi även på våra ”TAKK” tecken. Orden som vi tränade på var fisk och tecknet till färgerna som barnen valt att måla med

Så här kan vi utveckla:

v.40:

Ett stort intresse bland barnen på Myran är att klättra och hoppa så därför valde vi att denna vecka skapa en hinderbana i vårt Cirkusrum. Barnen fick hjälpa till att möblera och ta fram sakerna som vi skulle ha. Vi tog in en balansbräda, en tunnel och madrasser att hoppa och slå kullerbyttor på. Barnen gick balansgång med stöttning av pedagogerna och lekte runt i rummet med alla saker. Vi pedagoger tolkade det som att barnen tyckte det var roligt att få utmana sin motorik på detta sätt och ville inte avsluta när det var dags för lunch. 

 

 

Reflektion och Analys

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: