👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

START - Värdegrund

Skapad 2019-08-31 15:52 i Edsskolan Östhammar
Planering för värdegrundsarbete
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk Religionskunskap Samhällskunskap Svenska
Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. Syftet med värdegrundslektionerna är att ni ska få möjlighet att stärka er förmåga att agera enligt skolans värdegrund och bli medvetna om att vi behöver acceptera varandras olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång, för att fungera tillsammans. Ni ska få möjlighet att utveckla en förståelse för ert eget och andra människors sätt att tänka, vara och leva. På Edsskolan ska alla vara accepterade som de är. Edsskolans värdegrundsord är START! S-amarbete T-rygghet A-nsvar R-espekt T-olerans

Innehåll

Mål:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • vara en bra kompis (ditt eget förhållningssätt och hur du är mot andra)
 • ta ställning i etiska frågor
 • samarbeta och respektera varandra
 • visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara

Undervisningens innehåll:

 • Etiska begrepp
 • Samtal och diskussioner kring moraliska frågor i din vardag
 • Samtal om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott
 • Läsa texter och se på film
 • Värderings- och samarbetsövningar

Bedömning:

 • Delta aktivt i undervisningen
 • Delta i samtal utifrån olika frågeställningar
 • Föra muntliga resonemang
 • Kunna förklara olika begrepp i arbetsområdet
 • Ta ställning och argumentera för olika åsikter

Matriser

Re Sv Sh SvA
START - Värdegrund

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal och diskussion
 • Sv
 • Sv  4-6
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till. Du bidrar till viss del att samtalet fortsätter.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till. Du bidrar på ett bra sätt till att samtalet fortsätter.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till. Du bidrar på ett mycket bra sätt till att samtalet fortsätter.
Diskutera
Etik och moral
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Begrepp
Använda etiska begrepp i diskussion.
 • Re  4-6
När du diskuterar använder du dig av några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
När du diskuterar använder du dig av några etiska begrepp på ett bra sätt.
När du diskuterar använder du dig av några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Demokrati
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.