Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Talen till 10 000, åk 3

Skapad 2019-08-31 20:28 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med talområdet 0-10 000.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
- räkna till 10 000
- tusental, hundratal, tiotal och ental
- jämföra och storleksordna tal
- beskriva och göra klart talföljder
- avrundning och överslagsräkning
- talens historia

Hur ska vi arbeta?
- självständigt, i par och/eller grupp
- konkret material som t ex tiobasmaterial
- diskutera och lösa uppgifter med Singma matematikböcker

Vad ska du lära dig?
- räkna och skriva talen till 10 000
- dela upp tal i tusental, hundratal, tiotal och ental 
- beskriva värdet på siffrorna i ett givet tal
- jämföra tal med symbolerna < och > samt ordna talen i storleksordning
- upptäcka och beskriva mönster i talföljder och fortsätta talföljder
- avrunda tal till närmaste tusental och göra en rimlig överslagsräkning
- placera tal på tallinjen
- förstå hur tidiga kulturer visade tal och förståelse för andra talsystem
- förstå nollans betydelse i positionssystemet

Hur ska du visa att du lärt dig?
- i samtal och gruppdiskussioner
- övningsuppgifter, i grupp och enskilt
- enskilda kunskapsuppgifter/kunskapsloggen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: