👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel- Konsten att påverka

Skapad 2011-09-29 14:53 i Maria Parkskolan Helsingborg
Du får lära dig att påverka med ord samt undersöka hur en debattartikel är uppbyggd. Du skriver din egen debattartikel och får kamratrespons på denna.
Grundskola 8 Svenska
Debattartikel

Innehåll

Konsten att påverka (kursinformation)

 • du lär dig hur du kan påverka med ord
 • du studerar hur en debattartikel är uppbyggd
 • du skriver en debattartikel
 • du lär dig använda olika källor och att vara källkritisk
 • du lär dig citera och referera

Så här arbetar vi

 • vi gör övningar i böckerna tillsammans
 • vi tränar begrepp och ordförståelse som hör till arbetsområdet
 • E P A (eget, par , alla)
 • Vi har föreläsningar om hur man skriver en debattartikel
 • Vi arbetar i programmet Classrom 8
 • Vi skriver en debattartikel och får kamratrespons på denna

Så här är ni elever delaktiga

* Ni väljer hur ni vill ge kamratrespons på debattartikeln

* Ni väljer lämpliga debattartiklar att läsa

* Ni väljer ämne att skriva om

Detta bedöms:

* din delaktighet på lektionerna

* din debattartikel

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva Debattartikel

Din förmåga att använda ett utrycksfullt, korrekt och tydligt språk och använda skriftspråkets normer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skiljetecken
Eleven använder sig av stora skiljetecken (. ? !) samt stor bokstav.
Stora skiljetecken, stor bokstav och de flesta andra skiljetecken används på ett relativt säkert sätt.
Stora skiljetecken, stor bokstav, liksom kommatecken och andra skiljetecken används korrekt.
Meningsbyggnad
Texten har en fungerande men enkel och inte så varierad meningsbyggnad.
Texten har både enklare och mer avancerad meningsbyggnad som bidrar till att göra texten lätt att läsa.
Texten har en varierad och väl utvecklad meningsbyggnad som ger ett flyt i texten som helhet och som bidrar till att lyfta fram textens innehåll.
Styckeindelning
Texten innehåller styckeindelning men den är inte korrekt markerad och finns inte alltid där den är relevant.
Texten innehåller styckeindelning som är korrekt markerad men inte alltid anpassad till innehållet.
Texten innehåller korrekt markerad styckeindelning som är väl anpassad till innehållet.
Ordval och uttryckssätt
Eleven använder ett begränsat men tillräckligt ordförråd och uttrycker sig på ett enkelt sätt.
Eleven använder ett varierat och passande ordförråd och uttrycker sig på ett sätt som visar strävan att anpassa sig till ämnet.
Eleven använder ett rikt och varierat ordförråd och uttrycker sig på ett sätt som fungerar väl i sammanhanget.
Språkriktighet - stavning
Texten innehåller ganska många stavfel men inte så det stör förståelsen.
Texten innehåller få stavfel.
Texten innehåller inga eller ytterst få stavfel.
Språkriktighet - grammatik
tempusbruk, pronomenanvändning, särskrivning mm
Texten innehåller ganska många grammatiska fel men inte så det stör förståelsen.
Texten innehåller få grammatiska fel. De är inte genomgående i texten och stör inte förståelsen.
Texten är i det närmaste grammatiskt korrekt.

Din förmåga att skriva en debattartikel med tydligt budskap och följa genren.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
I texten framgår ditt huvudbudskap/tes. I texten finns argument som stöjer ditt huvudbudskap. Argumenten är delvis underbyggda.
Du har en tydlig huvudtanke/tes och du har argumnet som stödjer den. Dina argument är underbyggda.Du försöker ta upp motargument och bemöta dem. Din text fungerar innehållsmässigt som en debattartikel.
Du har en tydlig huvudtanke/tes och du har argumnet som stödjer den. Dina argument är tydliga och väl underbyggda.Du tar upp motargument och bemöter dem på ett sätt som gör dina egna argument starkare. Din text fungerar innehållsmässigt väl som en debattartikel.
Uppbyggnad
Textens uppbyggnad är i huvudsak tydlig. Det går att följa huvudtanken.
Textens uppbyggnad är tydlig och fungerar som en debattartikel. Argumenten är tydligt framförda och anknyter till huvudbudskapet/tesen. Inledning och avslutning fungerar bra och knyter ihop texten.
Textens uppbyggnad är välvald med tanke på ämnet. Argumenten är tydligt framförda och lyfter fram huvudbudskapet/tesen. Inledning och avslutning fungerar bra och lyfter fram huvudbudskapet/tesen.
Anpassning till mottagaren
Visar strävan efter anpassning till läsaren. I delar av texten framgår det att du vänder dig till en tänkt läsare.
Anpassad till läsaren. Du vänder dig tydligt till en tänkt läsare som du försöker övertyga.
Väl anpassad till läsaren. Du argumenterar på ett sådant sätt att du skulle kunna övertyga en tänkt målgrupp.