👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2019-09-01 11:14 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 8 Historia
Den industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia. I många tusen år var jordbruket grunden för människans tillvaro. Livet kretsade kring hemmet, byn och åkrarna. När den industriella revolutionen började flyttade stora delar av befolkningen till städerna och började arbeta i fabriker. Det skedde under loppet av bara några generationer. Aldrig tidigare har människors villkor förändrats så snabbt på så kort tid.

Innehåll

Arbetsområdet:

Den industriella revolutionen startade i Storbritannien i mitten av 1700-talet. Innan den startade levde de flesta människorna i Storbritannien, och i andra delar av världen, på landsbygden i jordbrukssamhällen. Det innebar att människorna levde på gårdar eller i mindre byar och åt den mat de odlade. Den industriella revolutionen är en viktig tidsperiod i vår historia, eftersom den förändrade samhället i grunden. Jordbrukssamhället ersattes av industrisamhället. Uppfinningar spreds till andra länder, vilket gjorde att fler samhällen industrialiserades. Fabriker byggdes och produktionen effektiviserades. Människor flyttade till städer och nya samhällsklasser växte fram. De nya ångfartygen gjorde att länder kunde handla med varandra mer än förut.

Arbetsområdet pågår från vecka 35-40.

 Undervisningens mål:

 Är att du ska få lära dig:

 • Om orsaker och konsekvenser av den industriella revolutionen och om hur den har påverkat dagens samhälle.
 • Att värdera historiska källor.
 • Att använda centrala ord och begrepp som har med arbetsområdet att göra.

Arbetssätt, metod, material:

Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer och bilder. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat läroboken "Vägar till SO", "Horisont 8", digitala läromedel och verktyg (som t.ex. studi).

 Bedömning och betygssättning:

Arbetsområdet pågår vecka 35-40. Elevernas kunskaper och förmågor bedöms kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång såväl skriftligt som muntligt. Följande moment bedöms.

 • Deltagande på lektionerna (aktivt deltagande i grupp och klassdiskussioner)
 • Prov på arbetsområdet
 • Skriftlig inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Industriella revolutionen

Når ej målen
E
C
A
Tidsperioder
Kunskaper om den industriella revolutionen: Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Kunskaper om den industriella revolutionen: Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Kunskaper om den industriella revolutionen: Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Samhälls- förändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras under industriella revolutionen. Vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras under industriella revolutionen. Vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras under industriella revolutionen. Vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Fortsätta utvecklingslinjer
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med enkla exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med utvecklade exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med välutvecklad exempel från förr och nu.
Använda källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktig.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktig.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktig.
Historians användning
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Använda begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.