Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English ht 2019 "American History X"

Skapad 2019-09-01 13:41 i Freinetskolan Mimer Freinet
You are going to watch the movie "American History X", write journal entries, discuss the movie and answer questions. Finally you will write an essay about topics you are interested in, within the area. Also,after reading about Martin Luther King and reading his speech "I have a dream" you are going to have a socratic seminar.
Grundskola 9 Engelska
You are going to watch the movie "American History X", write journal entries, discuss the movie and answer questions. Finally you will write an essay about topics you are interested in, within the area. Also, write Blackout poetry and repeat grammar-adverbs. You will also perform in the National testing of oral skills.

Innehåll

Centralt innehåll

Arbetsformer och arbetssätt

 • Test NP- läsförståelse
 • Test NP-hörförståelse
 • Muntligt NP
 • Blackout poetry
 • Se filmen "American History X"/ "The Help"
 • Svara på innehållsfrågor- journal entries
 • Diskutera frågor som hör till området
 • Skriva en uppsats om ämnen som hör till området
 • Lära dig sambandsord: konjunktioner och prepositioner för att ordna dina argument
 • Se nyhetsklipp om nyheter i USA
 • Grammatik-adverb 

 

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Nivå E
Genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, delvis tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, Visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
Nivå C
Genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, Visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
Nivå A
Genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar stort ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, Visar stor respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
Lyssna
Hörförståelseövningar. Se film med engelsk/svensk text, American History X/ The Help. Lyssna på videoklipp från nyheter i USA
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Lyssna
Hörförståelseövningar. Se film med engelsk/svensk text, American History X/ The Help. Lyssna på videoklipp från nyheter i USA
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa
Test NP, fakta om frihetskämpar I Quote
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Lyssna och läsa
Se filmen "American History X" med engelsk text och diskutera innehållet. Se film om Martin Luther King och om Nelson Mandela. Test-NP
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva
Skriva uppsatsen American History x, skriva om en frihetskämpe I Quote, skriva Blackout poetry.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Anpassa språket
Skriva uppsats om "American History X"/ "The Help". Diskutera muntligt och skriva uppsatsen med inledning sammanfattning, diskussion och slutsats. Skriva argumenterande texten I Qoute. Muntliga NP och diskussioner.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt i skrift, i samtal,samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt och i samtal, med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt, och i samtal, med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Anpassa språket
Skriva uppsats om "American History X" / "The Help". Diskutera muntligt och skriva uppsatsen med inledning sammanfattning, diskussion och slutsats. Nationella prov-muntligt. Spela in en Podcast/sommarprat
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Interaktion
Diskutera betydelse av människoliv, rättvisa, jämlikhet, diskriminering, rasism bl a, och företeelser i filmen och i texter Warm ups Nationellt prov-muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och .begripligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: