Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A kap 1: Taluppfattning

Skapad 2019-09-01 14:18 i Haverdals byskola Halmstad
Pedagogisk planering för kap 1: Taluppfattning i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under första kapitlet på mellanstadiet kommer ni lära er skillnaden på ett tal och en siffra, vilket värde en speciell siffra ha i ett tal. Vi kommer tillsammans träna på att få en bättre förståelse för talens uppbyggnad.

Innehåll

Mål för Kapitel 1: Taluppfattning

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje

uddatal

jämnatal

addition

term

summa

subtraktion

differens 

hälften

dubbelt

färre än

fler än

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta utefter Haverdalsmodellen, med det menas att eleverna kommer få träna sina matematiska kunskaper genom fysiska övningar, där eleverna höjer sin puls och samtidigt samtala om det matematiska innehållet. Genom olika samarbetsövningar tränar eleverna sina förmågor både på att ge och ta kunskap. Teorin kommer inhämtas genom matematikboken, filmer och föreläsningar. Det sista momentet som är det praktiska kommer eleverna får ta hjälp av olika material/verktyg för att försöka konkretisera innehållet och göra det mer tydligt men även för att försöka få in fler sinnen i undervisningen som i sin tur skapar bättre förutsättningar för att minnas.

Bedömning

Jag kommer kontinuerligt bedöma elevens förmåga under hela terminen. Ett bedömnings underlag jag följer är kapitlet diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Jag kommer även reflektera över elevens förmåga att visa HUR han/hon räknat ut sina uppgifter, både skriftlig och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kopia av Matematik: MatteBorgen 4A kap 1: Taluppfattning

Kap. 1 - Taluppfattning

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: