Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the week

Skapad 2019-09-01 15:43 i Garnvindeskolan Ale
Kunskap är coolt! Med ämnesövergripande undervisning i form av minilektioner blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. Du får många tillfällen att använda dig av "the big five".
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)

Syftet med dessa minilektioner är att väcka och underhålla elevers nyfikenhet för olika saker/platser/djur/personer/fenomen i världen.

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former." - LGR11

 

Innehåll

Dina mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • arbeta självständigt med din Grej Of The Week i din skrivbok samt kunna sortera informationen på ett bra sätt i den (procedurförmåga).
 • använda svenska språket i tal och skrift (kommunikativ förmåga).
 • förklara och visa hur våra minilektioner hör samman (analysförmåga).
 • berätta för någon hemma vad minilektionen handlade om (begreppsförmåga, procedurförmåga).
 • veta vad som är skillnad på fakta och åsikt (procedurförmåga)
 • fundera över om informationen är viktig eller inte och våga stå för eller ändra sig om du testat och kommit fram till något annat en innan (metakognitiv förmåga).
 • tillsammans med en kompis söka fakta och skapa en egen Grej Of The Week lektion som du sedan ska presentera för klassen.

Undervisningen

Aktivitet:

 • Arbetet inleds med en ledtråd.
 • Efter att eleverna har gissat på ämne, så berättar läraren med stöd av PP, bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en "grej").
 • Under pågående presentation och efter, diskuterar, argumenterar och analyserar vi gemensamt de olika ämnena som vi tar upp.
 • Vi ser samband och drar slutsatser av de fakta vi hör.
 • Läraren skriver stödord på tavlan som eleverna kan använda vid det skriftliga återberättandet.
 • Eleverna tränar på att återberätta genom att skriva en sammanfattning av varje "grej" i sin ”GOTD" bok.

Bedömning

Det här kommer att bedömas:

 • Ditt arbete med din Grej Of The week och din förmåga att sammanfatta varje grej.
 • Hur du använder svenska språket i tal och skrift.
 • Hur delaktig du är i microlektionerna och påvisar samband mellan dem.
 • Hur väl du visar vad som är skillnad på fakta och åsikt.
 • Hur väl du framhåller dina åsikter och beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: