Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Rymden åk 2-3 kf

Skapad 2019-09-01 15:43 i Högastensskolan Helsingborg
Rymden åk. 3.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få möjligheten att lära dig mer om rymden. Vi kommer framförallt lära oss om vår jord, månen och solen. Vi kommer också att titta lite närmre på vad stjärnbilder är för något.

Innehåll

Du kommer att få möjlighet att:

Utveckla din förmåga att använda en del utav fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara solen, månen och jordens rörelser i förhållande till varandra samt månens faser. Även lära dig mer om teorier och fakta om universum och det solsystem vi lever i.


Innehåll:

 • Big bang / "Stora smällen"

 • Solen, stjärnor och stjärnbilder

 • Månen och dess faser

 • Årstider och månader

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på filmer, läsa och lyssna på faktatexter och berättelser.

Föra samtal i grupp.

Vi kommer också att utforska, undersöka, gestalta och skapa i bild och form med hjälp utav olika tekniker.

 

Jag kommer att bedöma:

Hur du utvecklat dina kunskaper och förmågor, det du förklarar, berättar och visar om olika teorier, begrepp och modeller.

 

Hur och vad du kan förklara, berätta och visa på om:

 • Big bang
 • tyngdkraft
 • solen
 • månen och dess faser
 • planeterna, dess namn och utseende
 • stjärnor och stjärnbilder
 • hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra
 • årstider och månader

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: