👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor jag!

Skapad 2019-09-01 15:48 i Stora Högaskolan Stenungsund
So - samhället åk 2
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi ska lära oss om samhället vi lever i och vad som behöver finnas i samhället för att det ska fungera. Vilka yrken finns här? Vi ska lära oss om orsaker till varför man flyttar och vad det kan innebära för barn och familj. Vi ska även lära oss om vem och vad som betalar för alla gemensamma saker i samhället som till exempel skola, sjukhus, polis och brandkår.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Förstå mer om hur vårt samhälle fungerar och hänger ihop. Förstå en del av vad som behövs för att samhället ska fungera, vilka viktiga funktioner som finns till exempel polis, skola och sjukhus. Förstå den egna personens påverkan genom handling för hållbar utveckling. Förstå vad pengarna kommer ifrån som betalar dessa viktiga funktioner. Förstå varför människor flyttar och vad det innebär för barn och familjer. 

 Undervisning

Vi kommer att:

 

 • Diskutera och samtala om begrepp som har koppling till samhället.
 • Se på filmer.
 • Gemensamt läsa om centrala delar inom samhället i SO-boken.
 • Rita och skriva om några av de centrala delarna i samhället gemensamt och individuellt.
 • Titta på Sverigekartan samt världskartan.
 • Skriva argumenterande text samt faktatext.
 • Intervjua en person om att flytta.
 • Jämföra likheter och skillnader.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra sitt bästa för att vara aktiv och delaktig i diskussioner och samtal
 • muntligt, skriftligt eller med hjälp av bilder kunna förklara några centrala samhällsbegrepp till exempel skatt 
 • muntligt kunna förklara någon samhällsfunktion, exempelvis räddningstjänst, sjukvård
 • skriva en argumenterande text om veckopeng
 • jämföra likheter och skillnader på att bo i Sverige jämföra med ett annat land

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3