Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 3-4

Skapad 2019-09-01 16:12 i Lommarskolan Norrtälje
Sveriges geografi kopplat till både geografi, fysik, kemi och bild.
Grundskola 3 – 4 Geografi Bild Biologi Kemi Fysik
Vi kommer att jobba med Sverige och se på landets läge, vad landskapen heter och namnen på några orter. Vi kommer att lära oss om hur vårt land är indela, vad som skiljer Sveriges olika delar åt och vädret i de olika delarna. Vi kommer även att lära oss om vart några av Sveriges sjöar, berg och hav ligger och vad de heter samt vilka som är Sveriges naturtillgångar och hur de används. VI kommer även få följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium i Geografens testamente.

Innehåll

 

Du kommer att få arbeta teoretiskt och praktiskt genom att läsa och fundera kring olika texter och frågor, både enskilt, i par, i grupparbeten och gemensamt i klass. Vi kommer att se kortare filmer, lära oss nya ord och begrepp och fundera kring olika sammanhang och konsekvenser.

Vad vi ska arbeta med:

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • De svenska natur-och kulturlandskapen.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Naturtillgångar i Sverige, olika materials egenskaper samt deras kretslopp.
 • Klimatet i Sverige samt olika vädersymboler. 
 • Vattnets kretslopp, dess sammansättning och hur det renas. 
 • Hållbar utveckling, hur vi gör för att skydda vår jord. 

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att läsa texter, titta på filmer, diskutera och arbeta både enskilt och i grupp. 

I TV-serien "Geografens testamente- eller Den stora Sverigeresan" kommer du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. Vi kommer på ett varierat sätt arbeta med olika uppgifter utifrån serien.

Arbetssätt:

 • Arbeta utifrån olika texter och bilder.
 • Se faktafilmer.
 • Skriva faktatexter enskilt och i grupp 
 • Ta reda på fakta om landskap på internet. 
 • Träna olika ord och begrepp som används i ämnesområdet geografi.

Du kommer även att arbeta med följande på nätet vid valda lektionstillfällen för att fördjupa dina kunskaper om Sverige

Du ska kunna:

 • peka ut Sverige på en väldskarta
 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • några av Sveriges landskap och veta var de ligger.
 • de största sjöarna i Sverige och var de ligger.
 • några av Sveriges största städer och var de ligger.
 • namnet på Sveriges högsta berg och var det ligger.
 • känna till hur klimatet är i Sverige, olika vädersymboler och hur de används.
 • begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat

Bedömning:

 • Bedömningen sker fortlöpande, på vilket sätt du är aktiv på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
 • Hur du deltar i diskussioner och grupparbeten - om du är aktiv och visar intresse.
 • Hur väl du utför de skriftliga uppgifterna, att du gör dem, du visar vad du kan och gärna utvecklar dina svar.
 • Hur du kan använda det du lärt dig genom att använda detta i andra sammanhang.
 • Hur väl du kan visa vad du lärt dig genom redovisningar och test i kartkunskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: