Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text, artiklar, åk 5

Skapad 2019-09-01 16:48 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-Zack år 5.
Grundskola 5 Svenska
Vi ska nu arbeta med återberättande text i form av tidningsartiklar. Vi ska lära oss hur en tidningsartikel är uppbyggd, vilka språkliga drag som används,vad man ska tänka på när man planerar mm. Vi kommer att öva genom att tillsammans planera och skriva en tidningsartikel. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att du på egen hand skriver en text i form av en tidningsartikel.

Innehåll

Återberättande text

Läromedel: Zick Zack Skrivrummet åk 5

Tidsåtgång: ca 2 lektioner/vecka under ca 6 veckor

Konkretisering av målen

Under det här arbetsområdet ska du …

 • förstå syftet med en återberättande text  (en tidningsartikel) samt veta hur man känner igen en sådan. (Förförståelse och förkunskaper)
 • lära dig hur en återberättande text /en tidningsartikel) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras (Steg 1)
 • lära dig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum, beskrivande verb, ord, direkt och indirekt tal samt lära dig skilja på fakta och åsikt (Steg 2)
 • öva på det du lärt dig i steg 1 och 2 samt tillsammans i gruppen skriva en artikel om ett inbrott (Steg 3)
 • på egen hand kunna planera och skriva en tidningsartikel (Steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Förförståelse/förkunskaper: Vi tittar på och läser olika tidningsartiklar, lyssnar på en nyhetsuppläsning, parar ihop rubrik och text eller bild och text osv.
 • Steg 1: Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär oss känna igen en tidningsartikels innehåll, syfte och struktur.
 • Steg 2: Vi arbetar med de språkliga drag som används för att skapa intresse, som slagfärdiga rubriker, sammanfattande ingresser, partiskhet/opartiskhet och direkt/indirekt tal.
 • Steg 3: Vi läser och bedömer två texter om samma händelse. Vi skriver tillsammans en artikel om ett inbrott i en cykelaffär och använder det vi lärt oss på Steg 1 och 2.
 • Steg 4: Var och en planerar och skriver på egen hand en egen text och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

 • förstå syftet med en återberättande text (tidningsartikel)
 • kunna hålla sig till ämnet, med ett tydligt innehåll och en ”röd tråd”
 • kunna använda strukturen för en återberättande text i form av en artikel (rubrik, ingress, brödtext).  
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text, t. ex. 

          - variera tids- och sambandsord (sedan, därefter, till sist, alltså, därför att, eftersom)

          - skriva direkt och indirekt tal.

 • kunna förklara vad ett verb är och skriva det i preteritum (dåtid).
 • kunna några personliga pronomen i singular och plural (t. ex. jag-vi, du-ni)

Hur ska du få visa sina förmågor

Du får visa dina förmågor i en individuellt skriven text, som du och din lärare sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text, tidningsartikel

Nivå 1
Nivå 2
Syfte
Försöker anpassa texten efter texttypen.
Anpassar texten efter texttypen.
Innehåll
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll.
Struktur
Rubrik
Rubriken talar om vad texten handlar om.
Rubriken talar om vad texten handlar om och försöker fånga läsarens intresse.
Struktur
Inledning
Berättar kortfattat om när, vem, var och vad.
Berättar tydligt om när, vem,var och vad och har med viktiga detaljer.
Struktur
Brödtext
Återger händelserna kronologiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskriver de viktigaste personerna.
Språkliga drag
Sambandsord
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Språkliga drag
Verb
Har med ett fåtal verb i preteritum (dåtid).
Har ett varierat val av verb i preteritum (dåtid).
Språkliga drag
Tal
Använder direkt tal. Använder indirekt tal.
Använder direkt tal och varierar säges-verben. Använder indirekt tal på ett tydligt sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: