Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, myter, fabler, legender och sägner

Skapad 2019-09-01 17:51 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med genrerna sagor, myter, fabler, legender och sägner. Vilka är kännetecknen för dessa olika genrer? Vilka olika typer av sagor finns? Hur skriver man en saga eller en myt?

Innehåll

Det här kommer vi att göra: 

Du kommer att läsa och lyssna på olika typer av berättelser. Muntligt och skriftligt sammanfattar vi olika kännetecken för olika genrer. Vi övar nya ord och begrepp kring temat. Tillsammans övar oss på att analysera budskap och hur olika berättelser är uppbyggda. Du kommer att få träna tekniker för att komma ihåg och lära dig en berättelse utantill. Du får möjlighet att öva ditt muntliga berättande och hur man kan använda gester och röst för göra berättelsen mer levande. 

Du skriver en egen saga (och om du hinner en myt.) 

 

Tid:

Ca 5 veckor dvs.12-15 lektioner.

 

Det här kommer jag att bedöma under arbetets gång: 

  • Hur du kommunicerar i tal och skrift. Hur du använder nya begrepp i sitt sammanhang. 
  • Hur du läser och analyserar de berättelser vi arbetar med. 
  • Din förmåga att följa skrivregler och variera ditt språk utifrån situation och genrer vi arbetar med. 

 

Så här kommer ska du redovisa: 

- Aktivt deltagande i samtal under lektionerna. 

- Sammanfatta berättelser med hjälp av stödord eller en tankekartor. 

- Muntligt berätta en del av en saga för en mindre grupp, utantill eller med eget minnesstöd. 

- Läsa en fabel och skriftligt eller muntligt analysera budskapet. 

- Skriva en egen saga.

- Berätta om en modern vandringssägen ur din egen vardag muntligt eller skriftligt. 

- Utvärdering med frågor kring det vi arbetat med under veckorna. 

 

 

 

Uppgifter

  • Skriv en egen saga!

Matriser

Sv
Kunskapskrav - Sagor, myter, legender och sägner

E
C
A
Läsflyt
Du läser med flyt med fungerande strategier.
Du läser med gott flyt och väljer ändamålsenliga strategier utifrån olika texters särdrag.
Du läser med mycket gott flyt och väljer ändamålsenliga och effektiva strategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar om innehåll och visar grundläggande lärsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar om innehåll och visar grundläggande lärsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar om innehåll och visar grundläggande lärsförståelse.
Tolka
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, om tydligt framträdande budskap i texter.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur olika texter påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget de uppkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur olika texter påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget de uppkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur olika texter påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget de uppkommit i.
Skriva
Eleven skriver sina texter med viss språklig variation, enkel textbindning och med huvudsaklig anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven skriver sina texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven skriver sina texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
skriva och beskriva
Berättande texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp med enkel uppbyggnad.
Berättande texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp med relativt komplex uppbyggnad.
Berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp med komplex uppbyggnad.
Skriva - respons, bearbeta
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på i relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala, diskutera
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument som till viss del för samtalen framåt.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument som för samtalen framåt.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som för samtalen framåt och fördjupar och breddar dem.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: