Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht åk 3

Skapad 2019-09-01 18:27 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Under höstterminen kommer vi att arbeta med flera olika moment t ex läsa och skriva olika texttyper, strategier vid läsförståelse och språklära.

Innehåll

Mål för eleven

Du ska kunna:

 • läsa texter med flyt genom att använda lässtrategier 
 • dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsning
 • läsa mellan raderna av elevnära texter
 • skriva enkla texter med inledning, handling och avslut
 • skriva enkla faktatexter med ämnesspecifika ord och begrepp
 • stavar flera vanligt förekommande ord korrekt
 • skriva texter med stor bokstav, mellanrum och punkt

 

Innehåll:

Du kommer att vara med på genomgångar av nya moment.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du kommer att diskutera och resonera kring lässtrategier.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: