Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse Zick Zack, samt den skönlitterära boken Percy Jackson

Skapad 2019-09-01 18:51 i Ärentunaskolan Uppsala
Under läsåret arbetar vi med materiel avsett för årskursen i Zick-Zack-Läsrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi börjar med att fördjupa oss i texter i läroboken som utvecklar språk och förståelse. Texter på temat "Fantasins kraft" hjälper oss att djupdyka ner i språk- och läsförståelse. Vi läser boken "Percy Jackson" för att ytterligare sätta fart på lust och fantasi! I nästa arbetsområde stöter vi på Zlatan, en kille som har lyckats mot alla odds. Tema: Mot alla odds

Innehåll

Syftet med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Målet med arbetsområdet är:

- att du ska kunna använda några lässtrategier då du möter nya texter.

- att du ska kunna berätta om innehållet i texten och svara på frågor både muntligt och skriftligt.

- att du ska lyssna aktivt på sådant vi läser gemensamt och kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst eller lyssnat på, till egna erfarenheter och åsikter.

-kunna läsa olika typer av texter med förståelse och flyt.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet


Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, gemensamma samtal och eget arbete. Du deltar i samtal och diskussioner om de texter vi läser gemensamt och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter du arbetar med. Du utvecklar ditt läsflyt genom att läsa olika sorts böcker självständigt och i grupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömning

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ännu inte läsa olika typer av texter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ännu inte göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Eleven behöver vidareutveckla grundläggande läsförståelse.
Du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Du visar god läsförståelse
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget. Du visar mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmågan att reflektera över din läsning.
Du har förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmåga att reflektera över din läsning.
Du har god förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang samt förmåga att på ett bra sätt reflektera över din läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: