Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MEDELTIDEN

Skapad 2019-09-01 19:42 i Främbyskolan Falun
ca 1050-1520 e.Kr
Grundskola 5 Slöjd Svenska Hem- och konsumentkunskap Historia Bild
Dags för en tidsresa bland handelsmän, riddare, munkar, nunnor och den fasliga Digerdöden.Du kommer att få gå tillbaka i tiden, närmare bestämt till 1050-1520 e.Kr och "få ta del av " hur det var att leva på MEDELTIDEN.

Innehåll

Mål och arbetssätt

Målet med arbetet om medeltiden:

 • Du ska känna kunna berätta hur det var att leva på medeltiden (man, kvinna, barn) Om kläder, mat, boende, arbete
 • Du ska känna till skillnaderna mellan att leva i byn, klostret, staden, borgarna och slotten
 • Du ska känna till digerdöden, de 4 stånden, klosterliv, kristendom, riddare, fridslagarna,  Birger Jarl, medeltida yrken, Hansan
 • Du ska utveckla din förmåga att bedöma trovärdigheten i olika texter, filmer, bilder från den här tiden
 • Du ska utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra
 • Du ska utveckla din förmåga att bearbeta dina texter utifrån egen värdering och andras råd


Arbetssätt:

 • Se på olika filmer
 • Läsa olika texter och se på bilder och jämföra de olika källorna
 • Medeltida ute-dagar, då vi lagar mat, tillverkar en riddarsköld och leker 
 • Tillverka en "pop-upp" stad
 • Skriva egna texter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv Hkk Sl Bl
Historia - medeltiden Bedömning

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ...

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6   De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6   Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6   Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6   Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6   Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6   Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Händelser och personer
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har bristfälliga kunskaper om olika händelser och personer som levde under under medeltiden.
Eleven visar att hon/han har grundläggande kunskaper om olika händelser och personer som levde under medeltiden.
Eleven visar att hon/han har goda kunskaper om olika händelser och personer som levde under under medeltiden.
Eleven visar att hon/han har mycket goda kunskaper om olika händelser och personer som levde under medeltiden.
Levnadsvillkor
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar svårigheter att resonera kring hur människor hade det under medeltiden och vad som påverkade hur de levde.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur människor hade det under medeltiden och vad som påverkade hur de levde.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur människor hade det under medeltiden och vad som påverkade hur de levde.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människor hade det under medeltiden och vad som påverkade hur de levde.
Spår av medeltiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar svårigheter att visa på hur spår av medeltiden finns kvar än idag och påverkar hur vi lever.
Eleven kan till viss del visa på hur spår av medeltiden finns kvar än idag och påverkar hur vi lever.
Eleven kan relativt väl visa på hur spår av medeltiden finns kvar än idag och påverkar hur vi lever.
Eleven på ett tydligt sätt visa på hur spår av medeltiden finns kvar än idag och påverkar hur vi lever.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar svårigheter att använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: