Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan, Sverige och Sveriges landskap.

Skapad 2019-09-01 20:09 i Stadsskogenskolan Alingsås
Arbete med Sveriges geografi.
Grundskola 4 Geografi Svenska
Nils Holgersson gjorde sin Sverigeresa på en gåsrygg. Nu är det dags för dig att göra en resa genom Sverige. Det blir en resa genom Sveriges landskap med hjälp av karta, böcker och bl a filmen: "Geografens testamente, eller den stora Sverigeresan". Spänn fast säkerhetsbältet, för nu åker vi!

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta med kartbok och faktatexter,
 • lära oss kartors färger och symboler,
 • arbeta med namngeografi,
 • producera bilder och skriva faktatexter om Sveriges landskap,
 • träna ord och begrepp inom ämnet geografi samt se filmer om Sveriges landskap,
 • titta på filmserien Geografens testamente och arbeta med uppgifter utifrån den.
 • Vi kommer också att ha muntliga genomgångar där du får tillfälle att berätta allteftersom du lär dig.

Kommer att bedöma

Du kommer att bli bedömd i din förmåga att:

 • förstå och använda geografiska begrepp,
 • föra resonemang om hur Sveriges befolkning är fördelad samt vad detta får för konsekvenser,
 • förstå och läsa en karta med hjälp av kartans färger och symboler,
 • kunna namn och läge på de flesta av Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten,
 • och göra en muntlig redovisning om ett landskap för klassen,
 • skriva en faktatext,
 • söka information.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Geografi Sverige

Geografi Sverige

Nivå 1
Med stöd/till viss del
Nivå 2
Kan
Nivå 3
Med säkerhet
Du kan namn och läge på Sveriges landskap samt några orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Ge  E 6
Du förstår skillnaden på natur- och kulturlandskap.
 • Ge  E 6
Du vet var de flesta människorna i Sverige bor och kan resonera om varför.
 • Ge  E 6
Du kan använda kartan och förstår dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • Ge  E 6
Du förstår och kan använda centrala begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  E 6
Du kan söka och värdera fakta, sammanställa och skriva faktatexter.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: