Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kikarens beskrivning av Projekt/tema/arbetsområde

Skapad 2019-09-02 09:09 i Kompassen Mariestad
Förskola
Planetskötare Hållbar Framtid blir utgångspunkten i hela vår utbildning och ska genomsyra allt vi gör. Vi vill skapa en positiv framtidstro där fantasi, kreativitet, problemlösning och handlingskraft skapar nya möjligheter, därför väljer vi att bli "Planetskötare".

Innehåll

 

Varför Hållbar Framtid?

”Det handlar inte om att utbilda barn för att de ska veta allt om hållbar utveckling: Utan att utbilda individer som kan upptäcka orättvisor, ojämlikhet och problem av olika slag och som ges möjlighet att agera utifrån sina förutsättningar och möjligheter, dvs. att utbilda barn som kan ta ställning och agera. ” (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013)

Hållbar Framtid blir utgångspunkten i hela vår utbildning och ska genomsyra allt vi gör. Vi vill skapa en positiv framtidstro där fantasi, kreativitet, problemlösning och handlingskraft skapar nya möjligheter, därför väljer vi att bli "Planetskötare".

 

Var är vi?

Allékonsten som uppstart ger oss en tidig ingång i de estetiska processer kring Ekologi. 

Filmer kring temat miljö och att vara planetskötare intresserar barnen och ger oss fler vägar att gå vidare och upptäcka mer. Vi vill inte "stressa på" för att komma vidare, vi försöker hellre stanna upp och lägga till nya vinklar, material och tankar.

Att "vara i naturen" tror vi ökar barnens relationsskapande med naturen, detta är även ett intresse vi ser hos de flesta barn. sanne björklund, giusti

Miljöerna och materialet på hemvisten förändras ständigt utifrån aktuella intressen, dock försöker vi arbeta med "långsamheten" och låter barnen ta tid på sig i miljöerna och allt det vi jobbar med. Vi försöker skapa miljöerna så att de främjar arbetar med de demokratiska processerna samt arbetet med ekologi och estetiska uttryckssätt.

Vi ser alla situationer, såsom tex. konflikter som undervisningstillfällen utifrån demokratiska processer.

 

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Vilka mål från Lpfö ska vi arbeta med?

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Genom att följa barnens intressen blir undervisningen meningsfull. Att tillföra miljöer, material, filmer och samtal som går hand i hand med våra mål och barnens intressen tänker vi att processerna blir till grund för utbildningen.

Vi försöker att tillföra olika typer av verktyg, material mm för att bredda de estetiska processerna och ge barnen erfarenheter av en mångfald av material. 

Vi tänker att processerna måste få ta tid och att alla barn får utvecklas i sin takt. Långsamheten skall genomsyra hela vår dag och vi försöker minimera avbrotten i barnens lek/utforskande.

De digitala verktygen ger vi mycket plats, som en naturlig del av vardagen. Barnen hjälper till att dokumentera, de får utforska verktyg som kamera, qr-koder, film och röstinspelning. Läsplattan används även som bokläsning.

 

Vi dokumenterar med våra lärplattor och delar det mesta med våra vårdnadshavare på Unikum vilket vi även använder som yta för reflektion.

Det är hela arbetslagets ansvar att det blir dokumenterat och genomfört.

Det är förskollärarnas ansvar att undervisningen blir målstyrda processer.

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Mål 1.

Verksamheten ska utveckla sina arbetsprocesser kring ekologi (läran om samspelet i naturen) genom estetiska uttryckssätt

 

Hur främjar vår miljö, ute och inne, barnens undersökande av ekologi?

 

Hur har vi gett barnen möjligheter att mötas kring olika saker på olika sätt ( hundraspråkligheten)?

 https://www.youtube.com/watch?v=j2KN8Jwf8xY

 

Hur främjar vårt projekt barnens relationsskapande med naturen?
 

Mål 2.

Vi ska diskutera och definiera vad långa tankar och långsamhet innebär i teori och praktik i utbildningen på Kompassens förskola

 

Vilka organisatoriska val har vi gjort för att främja långa tankar och långsamhet? Varför? (organisation av tid, grupper, miljö, material, pedagogens roll)

 

Främjande Mål.

Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna kring demokratiska strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering

 

Kan vi se att våra strategier blir ett verktyg i demokratiarbetet? Hur?

 

Stödfrågor  för utvärdering och halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Utvärdering/Analys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: