Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmodellen, språksamlingar Korallen

Skapad 2019-09-02 09:23 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Alla förskolor i Östhammars Kommun har fått i uppdrag att arbeta med Bornholm. Bornholmsmodellen lägger grunden för barnens begynnande läs, skriv och talinlärning. Bornholm lägger fokus på läran om talets, texten och sångens ljud (fonologisk medvetenhet).

Innehåll

Syfte

Att arbeta förebyggande och förbättra barnens grundkunskaper i deras kommande och pågående språk, läs och skrivutveckling.

Mål

Varje språksamling har sina specifika syften och fokusområden. Successivt höjs fördjupningen och svårighetsgraden i materialet. 

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att ha språksamlingar utifrån boken "Före Bornholmsmodellen". Varje språksamling inleds med ett upprop eller en namnsång där varje barn nämns vid namn och avslutas med en bestämd ramsa som alltid ska vara samma, detta för att markera när språksamlingen börjar och slutar. Själva samlingen kan bestå av t.ex. rim och ramsor, högläsning, mungymnastik, klappa stavelser mm. Samlingarna skiljer sig för de äldre barnen och de yngre barnen. 

När ska vi göra det?

Språksamlingarna har och kommer genomföras mestadels på samlingar.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: