Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2019-09-02 10:13 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med talområdet 0-1000000 (avrunda, känna igen tal och addera). Att pröva sig fram är en metod vi också komer att jobba med.

Innehåll

Stora tal 

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat klart med det här kapitlet ska du kunna: 

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 1 000 000
 • Ordna tal efter storlek
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • Använda metoderna ” rita en bild” och ” prova sig fram”
 • Läsa av och skriva tal i det romerska talsystemet.

Arbetssätt

Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.

Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

Gemensamma genomgångar och samtal.

Utvärdering/reflektion

Diagnos kapitel 1

Efter diagnos kommer vi att repetera stora tal samt fördjupa oss inom stora tal. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ma  4-6 Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6 Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6 Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6 Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: