Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår omvärld, Stora Mammuten Ht-19/Vt-20

Skapad 2019-09-02 10:18 i Mammutens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Syftet med verksamheten på Mammuten är att genom medupptäckande pedagogik och kreativa språk ge barnen en glädjefull och trygg tillvaro fylld av framtidstro. Vår verksamhet präglas av samarbete, kommunikation, tydliga mål och nytänkande”. Förutsättningar – Gemensamt reflektionsprotokoll, reflektionstid, reflektionsveckor, BFL-samtalsgrupper, Unikum, APT, gemensamma utvecklingsdagar Fokusområden under året – Normer och värden, Barns delaktighet och inflytande, Utveckling och Lärande med inriktning Grön Flagg.

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (var är vi?)

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Barnens intressen och engagemang styr verksamheten mycket på Mammuten. Vi har valt att lägga fokus på natur och samhälle, då vi sett att barnen gärna vill lära sig och är mycket intresserade av allt som rör djur, natur och hur samhället fungerar. Barnen är mycket delaktiga och vana vid att ha inflytande i sin vardag. Vi kommer att jobba mycket med skapande och teknik på olika sätt, men kommer att ha fokus på språk och matematik, med syfte att utveckla barnens ordförråd och begreppsbildning. 

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta är exempel på vad vi ser när barnen har fått nya erfarenheter och deras kunnande har förändrats kring det vi har valt att arbeta med:

Barnen visar stor medvetenhet om hur människa och miljö påverkar varandra, samt hur samhället fungerar, t.ex sophämtning, matvarutransporter etc. 

Barnen förstår och använder sig av nya ord och begrepp. 

Barnen visar sitt kunnande om djur och insekter genom att benämna dem vid namn.

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Arbeta både inne och ute och gå iväg på exkursion -utforskande utflykt- med barnen, då vi fokuserar på ett visst område, ex fåglar, insekter mm. 

I valbara grupper kommer vi att börja med Språk och Mattegrupp, då detta är prioriterade mål. 

Vi kommer att jobba med teknik, t.ex arbeta med Bookcreator, PuppetPals, appar om djur och natur mm. 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp:

Genom intervjuer med barnen och samtal i grupperna får vi en uppfattning av deras lärande och vad de vill lära sig mer om. Detta har vi som grund för fortsatt planering. 

Vi dokumenterar både själva och tillsammans med barnen på UNIKUM. 

 

 

Länk till Reflektionsprotokoll

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: