Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet - Knytte

Skapad 2019-09-02 10:18 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet under ht 2018.

Innehåll

 

 

Avdelningens mål:

Vårat mål med verksamheten är att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna trygghet och delaktighet i förskolans miljö och rutiner. 

Aktivitet:

 1. Vi kommer att genomföra introduktionssamtal med de nyinskolade barnens vårdnadshavare.
 2. Vi kommer spela lugn musik på avdelningen för att skapa en harmonisk miljö.
 3. Vi bemöter barn och vårdnadshavare med värme, nyfikenhet och respekt.
 4. Vi arbetar nära barnen.
 5. Under hösten kommer vi ha ett möte för samtliga vårdnadshavare.
 6. Samlingen

När? Var? Hur? Varför?

 • Under höstterminen kommer vi att genomföra introduktionssamtal för att
 • Musik kommer mestadels spelas på morgon och efter vilan detta för att skapa harmoni och lugn hos oss alla.
 • Vi bemöter barn och vårdnadshavare med respekt vid varje möte och vid de samtal vi för om barnen i arbetslaget. Dessa samtal hålls i syfte att uppdatera oss om barnens lärande, utveckling och trivsel. Arbetslaget består i den personal som arbetar på Kojan.
 • Vi arbetar nära barnen vilket innebär att vi befinner oss både fysiskt och psykiskt på barnens nivå. Vi finns där för barnet/barnen i alla känslor.
 • Mötet för vårdnadshavarna hålls för att ge information om verksamheten.
 • Under samlingen ses och bekräftas barnen vare sig de är närvarande på Knytteteller hemma. Även de vuxna i gruppen har en bild då vi anser att alla i gruppen är lika viktiga.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: