Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering om traditioner och högtider i jämförelse med det svenska

Skapad 2019-09-02 10:32 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Grundskola F – 9 Modersmål
Eleverna kommer studera om olika folkgrupper i hemlandet, sina traditioner samt högtider. Eleverna ska också reflektera över likheter och skillnader till det svenska traditioner/högtider. ተማሃሮ ኩሎም ቢሄራት ኤርትራ ባህልታቶምን ኣገደስቲ በዓላትንብ ክምሃርዎ እዮም.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med de Eritreas olika folkgrupp, traditioner, livstil, geografiska med mera. Du kommer att få lära dig om:

 • Fakta om de nio folkgrupp

 • Språk

 • Traditioner

 

Detta kommer vi göra genom att:

 

 • se film

 • läsa texter

 • diskutera

 • arbeta med olika uppgifter på lektionstid

  Elever kommer att få visa dina kunskaper på följande sätt:

   

  • muntligt under lektionstid

  • skriftliga uppgifter under lektionstid

  • prov/ läxförhör/ inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: