Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande Poeterna Ht2019 Insekter och djur i vår natur.

Skapad 2019-09-02 10:52 i Gemensamt Svedala Svedala
Förskola
Poeterna utforska med hjälp av natur och teknik

Innehåll

Mål/Planering Ht 2019

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en 
*förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
* förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen,
 *förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Vad kan barnen om insekter och djur i vår natur?

kriterier för strävansmålet 

 -Barnen ska få en förståelse för hur några av naturens kretslopp ser ut, hur människan, natur och samhälle påverkar varandra.

-Kunna känna igen några djur och benämna med namn eller läte.

-Barnen ska kunna på ett enkelt sätt dokumentera, ställa frågor och samtala om insekter och djur.

 

Nuläge : 

Vi ser att barnen har ett stort intresse för insekter och djur. Vi ser även att barnen inte vet riktigt hur man ska behandla insekterna och djuren. Barnen har också ett stort intresse efter att titta på djuren på ett nära håll och ta reda på olika saker om insekten/djuret. Hur många ben har den? Vilken färg? Var bor den? Varför hittar vi inga insekter här och så vidare. 

Vi vill nu utmana barnen att få en förståelse för hur insekterna och djuren fungerar i vår natur och vad de behöver för att överleva.

Genom att Komma ihåg och uppleva förväntan - minne. Detta gör vi genom att reflektera tillsammans på samlingen innan lunchen där vi kommer att ställa frågan - Vad har vi gjort dag? Har vi lärt oss något nytt?  Vi vill även att barnen ska kunna göra sig förstådd och förstå andra - kommunikation. Detta gör vi genom att vi använder TAKK och bildstöd, även tolkar vi barnens lokala språk och ger dem det expansiva språket.

Metoder för att nå målet: 

- Vi kommer att använda oss av vårt projekt med handdocka som är en fjäril 

-Vi kommer att använda oss av böcker och film av olika slag

- Vi kommer att arbeta med djurnamn och läten, även djurens olika spår

- Vi kommer att skapa förutsättningar i våra lärmiljöer så att fantasin inte har något hinder i lekarna. 

- Att använda barnen som lärresurser för varandra för att visa på att man kan olika saker och man kan hjälpas åt och lära av varandra. 

-Ha undervisningstillfällen i mindre grupper 

- TAKK och bildstöd

  

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - vi använder oss av vår frontfigur fjärilen, som blir en röd tråd genom hela projektet. Vi får uppdrag från vår frontfigur fjärilen . Under detta projektet kommer vi undervisa i begrepp som insekter, djur, djurspår, djurläten, några av naturens kretslopp. Vi planerar att arbeta med film, böcker, foto, rörelse, musik, måleri, dramatisering osv. 

Inramning - vara uppmärksamma på barnens fokus och intresse. Titta på egentagna foto och filmer från tidigare lektionstillfällen, aktiviteter och uppdrag för att återkoppla till tidigare lärandesituation. 

 Mönster görs synliga - Tydliga rutiner och mönster i barnets värld skapar trygghet. Därför kommer vi att med hjälp av våran frontfigur fjärilen skapa samlingar, undervisning och utbildning skapa samma tydliga mönster  för att skapa en lugn barngrupp.

 Samordning av perspektiv - Vi kommer utgå från barnens erfarenheter och åldrar. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtalet/lektionen/aktiviteterna. 

Från lokalt till expansivt språk - Vi utgår från dokumentation, foto, film etc. när vi återkopplar. Vi är medvetna om att använda ett expansivt språk (ett språk som fungerar utanför den givna situationen, som inte förutsätter att mottagaren har samma grundförståelse eller erfarenheter) för att utmana barnen i deras språkutveckling. Vi kopplar ihop lektion med vardag och tvärtom.  

Barn behöver stöttas och utmanas - Vad kan barnen om insekter och djur i vår natur? Vi tillför, berikar, lägger till ny kunskap med hjälp av lek, musik, material med mera.  

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? -  Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i det området. Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare lektionstillfälle för att sätta ord på och belysa vad de gjort och vad de lärt sig.  

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: