Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa noveller & skriva recension

Skapad 2019-09-02 11:44 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Novell är en kortare berättelse som kan handla om i princip vad som helst! Vi ska nu läsa och jobba med tre olika noveller/texter som finns i Digilär. Ni läser/lyssnar på novellerna och svarar på instuderingsfrågorna. Sedan ska ni välja EN av novellerna och skriva en recension.

Innehåll

Ni läser/lyssnar på novellerna, diskuterar dem och svarar sedan på instuderingsfrågorna.
Sedan ska ni välja EN av novellerna och skriva en recension.

v. 36, Novell 1: I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig: https://app.digilar.se/contents/35ca619b-85a5-44fd-b9d8-cef62b742a8e

Lässtrategi: "Ställa frågor till texten" - diskutera dessa frågor med en kamrat eller din bordsgrupp.

- Varför tycker Ombeni att människor här i Sverige är stressade? Hur får vi veta det?

- Vad menar Ombeni när hon säger att hon är "bottenfrusen, fastfrusen, genomborrad av köld"?

- Vad betyder "Det är skillnad på att leva och att överleva" tycker ni?

- Vad tycker Ombeni är bra med Sverige, och vad tycker hon är dåligt?

Besvara sedan instuderingsfrågorna.


v. 37, Novell 2: "Flickan": https://app.digilar.se/contents/9f3195f6-770c-41f1-8653-ea1a4851779e/sections/7f6b34d7-c5af-4bba-95d9-b90426eac987/workspace/exercises/3750d12f-b073-420b-822c-067eab64b3bd

Lässtrategi: "Att skapa igenkänning/bilder"- diskutera dessa frågor med en kamrat eller din bordsgrupp.

- Hur skulle du ha reagerat om en flicka kom hem till dig utan att säga något?

- Hur tror du att flickan i den svarta klänningen mår? Varför tror du det?

- Vad tycker du var märkligast med denna novell?

Besvara sedan instuderingsfrågorna.

 

v. 38, Text 3: Robinson Crusoe: https://app.digilar.se/contents/189bbf89-9190-4ecb-a966-2c274003ba7a

Lässtrategi: "Att sammanfatta" - diskutera dessa frågor med en kamrat eller din bordsgrupp.

- Vad är det egentligen som händer i texten? Sammanfatta det viktigast.

- Vad tror du att fotspåren kommer ifrån?

Besvara sedan instuderingsfrågorna.

 

v.39-41 Skriva recension

Välj en av de tre texterna vi läst och skriv en recension.

Vi kommer att jobba med "recensionsgrupper" i arbetet med att skriva en egen recension/text.

Du hittar information om hur din recension ska se ut i punkt/avsnitt 13 om du följer denna länk: https://app.digilar.se/contents/584fcf46-9c87-420c-ac7c-0c0adf03b066/sections/068dbf24-96a2-478e-a3a6-6af07b6b501c

Lycka till!

Uppgifter

  • Recension av novell

Matriser

Sv SvA
Att läsa noveller & skriva recension

Underlag saknas
Når inte målen
Nivå 1
Ny nivå
Nivå 2
Ny nivå
Nivå 3
Läsförståelse
  • Sv  E 9
  • Sv  E 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera kring budskap
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter, struktur och sammanhang
  • Sv  C 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om text och bearbeta
  • Sv  A 9
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: