Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system. Åk 5.

Skapad 2019-09-02 11:50 i Herrängens skola Stockholm Grundskolor
En kort lektionsserie där eleverna får lära sig mer om några olika tekniska system de möter i sin vardag.
Grundskola 4 – 6 Teknik
I den här lektionsserien kommer ni att lära er mer om olika tekniska system ni möter i er vardag. Vi kommer att titta närmare på hur t. ex avfall/avloppssystemet, transportsystemet, kommunikationssystemet och elektricitetssystemet fungerar. Ni kommer också diskutera hur ni är en del av de olika systemen och vad som händer om någon tekniskt system havererar, vem drabbas t. ex. av ett strömavbrott? Arbetet avslutas med att ni i grupper blir tilldelade ett tekniskt system som ni lära er extra mycket om och slutligen redovisa för resten av klassen i form av en plansch.

Innehåll

 

          Tekniska system - elevplanering

 

Lektionsmål

Att göra

Om du missar lektionen:

Lektion 1 v. 35

Introduktion av några tekniska system i samhället. Kunna be exempel på några vanliga tekniska system som avlopp/avfall, kommunikation,  återvinning och transportsystemet.

 

     1.       Introduktion tekniska system, kort genomgång.

     2.       Läsa/diskutera texten ”en ko är en del av ett tekniskt system”. (Boken om teknik s. 8-9.)

     3.       Arbeta med tillhörande arbetsblad.

     4.       Läsa/diskutera texten ”Vatten och avlopp hemma”. (Boken om teknik s. 20.)

     5.       Arbeta med tillhörande arbetsblad.

 

Be att få text 1 och 2 med tillhörande arbetsblad.

Lektion 2 v. 36

 

Förstå hur ett tekniskt system är beroende av dess komponenter.

     1.       Läsa/diskutera texterna ”El till nästan allt” och ”Elektriska system”. Boken om teknik s. 50-53.

     2.       Arbeta med tillhörande arbetsblad.

     3.       Bli indelade i grupper där ni ska bli tilldelade olika tekniska system och göra planscher om dem (se uppgift)

 

Be att få text 1, 2 och 3 med tillhörande arbetsblad.

Lektion 3 v. 37

Kunna ge exempel på hur något av samhällets tekniska system fungerar, vad som händer om någon komponent försvinner och vem som drabbas av det. Vad händer till om en elledning går sönder, vem drabbas av det?

 

 

     1.       Fortsätta grupparbete

.

Be att få text 1, 2 och 3 med tillhörande arbetsblad.

Lektion 4

v. 38

Kunna ge exempel på och beskriva något tekniskt system.

 

Kunna ge exempel på vad som händer om ett tekniskt system förändras.

     1.       Redovisning av plansch och kunskapstestet

 

 

Lektion 5

v. 39

Introduktion nästa arbetsområde: ”En ny stadsdel växer fram”

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift 1. Tekniska system – En plansch om ett tekniskt system i vardagen (grupparbete)

 

Exempel på system (lottas ut vid arbetets start):

-          Kommunikationssystemet (Ex. hur kan man ringa till någon på andra sidan jordklotet?)

-          Transportsystemet (Ex. hur kan man ta sig från Herrängen till USA? Du beställer en ny tröja på internet, hur kommer den hit?)

-          Elektricitetssystemet (Ex. ett ensamt hus på landet, hur kommer elen dit?)

-          Återvinningssystemet (Ex. du går och pantar en läskburk, vad händer sen?)

 

Frågor att försöka svara på:

-          Hur det tekniska systemet fungerar, beskriv hela vägen från producent till konsument och förklara varje steg.

-          Vad skulle det innebära om någon komponent i det tekniska systemet skulle haverera?

-          För vem är det tekniska systemet skapat? Vem skulle drabbas om systemet skulle försvinna? Ha exemplet med transportsystemet i åtanke (se bilaga).   

Ps. Ta hjälp av de tre exempel på tekniska system ni arbete med under lektion 1.

 

För att söka fakta:

-          Sidorna ni arbetade med lektion 1-2.

-          Mail till företag inblandade i det tekniska systemet (postombud, teveleverantörer, försäljare av el, Pantamera, osv)

-          Telefonsamtal

-          Internetkällor

-          Intervjuer

-          Mm.

 

Bilaga:

Ta transportsystemet till exempel, det påverkar oss människor dagligen genom att det avgör huruvida vi kan ta oss till skolan eller inte. Transportsystemet kan också ha en påverkan på naturen, det kan till exempel skövlas bort skog när man behöver bygga en ny väg. Men samtidigt som den nya vägen kan skada miljön kan den också underlätta framkomligheten och minska transportsträckorna vilket i sin tur kan leda till färre giftiga utsläpp. Bussen kanske börjar gå oftare vilket gör at det behövs fler chaufförer som kan köra dem, samtidigt behöver bussen passagerare som betalar för busskort så att bussbolagen kan finansiera drivmedel och underhålla bussarna osv.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
    Tk  4-6
  • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
    Tk  4-6
  • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
    Tk  4-6

Matriser

Tk
Tekniska system. Åk 5.

Godtabara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska system
Känna till några tekniska system i vardagen och beskriva hur dessa används och fungerar.
Ger något exempel på ett tekniskt system och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt hur det fungerar.
Beskriver utvecklat hur ett tekniskt system fungerar genom att till exempel beskriva dess olika komponenter
Begrepp
Använda relevanta ord och begrepp för att kunna beskriva och reflektera över några av samhällets tekniska system. Använda t. ex begrepp som komponenter för att beskriva systemens olika delar.
Använder vardagsspråk.
Använder ämnesspecifika begrepp på ett korrekt sätt.
Samhälle, vardag och miljö
Beskriva och reflektera över vilken påverkan förändringar i ett tekniskt system har på människans vardag, samhället och vår miljö. Vad händer till exempel när en trasig elledning orsakar ett strömavbrott?
Ger något exempel på hur förändringar i ett tekniskt system påverkar till exempel människans vardag och vår miljö.
Ger flera exempel på hur förändringar i ett tekniskt system påverkar till exempel människans vardag och vår miljö. Resonerar i flera led och beskriver ur olika perspektiv som ”å ena sidan – å andra sidan”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: