Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen

Skapad 2019-09-02 12:22 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska
Ett spännande och roligt bokstavsarbete med Sagoskogen, där vi kommer träna på att läsa, skriva, tala, lyssna och skapa på olika sätt.

Innehåll

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Varje vecka flyttar ett nytt djur/figur in i Sagoskogen och i samband med detta introduceras en ny bokstav.
 • Vi skriver en gemensam berättelse om djuret/figuren. 
 • Veckans text och bokstav bearbetas sedan genom praktiska övningar, skriftligt bokstavsarbete och estetiska bilduppgifter. Detta kommer ske både gemensamt och enskilt på olika sätt. 

  

Vad ska jag lära mig?

 • Alfabetets bokstäver och deras olika ljud
 • Skriva både små och stora bokstäver (versaler och gemener)
 • Skriva kortare texter med stöd av bilder, både på dator och för hand
 • Använda stor bokstav och punkt vid meningsbyggnad
 • Läsa med flyt och förståelse 
 • Berätta om och beskriva vardagliga händelser
 • Deltaga aktivt i diskussioner 
 • Förstå en muntlig instruktion

Hur kommer jag bedömas?

Bedömningen kommer delvis ske fortlöpande under arbetets gång, men även genom olika diagnoser. Den kommer dokumenteras i nedanstående matris och kompletteras av "God läs- och skrivutveckling" och "Nya språket lyfter".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: