Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt år!

Skapad 2019-09-02 12:22 i Påarps skola Helsingborg
Du ska lära dig mer om hur vi delar in året i månader, veckor och dagar. Du kommer även att få visa vad du tidigare lärt dig om årstiderna. När vårt tema är slut kommer du att ha gjort din alldeles egna årsbok.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Hur var det nu man kunde dela in året? Årstider, månader, veckor och dagar kan lätt bli en röra. Tillsammans ska vi nysta i detta och reda ut vad som är vad.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att samtala mycket om året, veckodagarna och månaderna.
 • Arbeta med årstiderna och årstidsväxlingarna i naturen.
 • Djuren och växter i vår närmiljö ochh deras livscykel och anpassning till årstiderna.
 • Vi kommer att göra vår egna årsbok där vi samtalar allt vi lär oss om året.

 

Detta ska bedömas

 • Din förmåga att aktivt delta i undervisningen genom att lyssna och samtala bl a berätta om naturens förändringar under årstiderna,
 • Din förmåga att kunna berätta om dina kunskaper om året, kvartal, månader, veckor och dagar t ex hur många kvartal ett år består av, hur många dagar varje månad har osv,

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: