👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2019-09-02 12:58 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Väcka/bevara barnens intresse för att gå till gymnastiksalen.

Innehåll

 

Var är vi?

Under förra läsåret började vi att gå till gymnastiksalen. Barnen fick prova på några olika bollspel och redskap.

Barnen har visat stort intresse för att gå till gymnastiksalen och frågar ofta när vi ska gå dit nästa gång. Barnen inspirerar och uppmuntrar varandra att våga prova på de olika övningarna.

 

  

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få fortsätta att prova på olika aktiviteter, redskap och lekar. Bevara och utveckla barnens intresse för rörelse, motion och hälsa. Förbereda dem inför skolstart.

   


Hur gör vi?

Vi går till gymnastiksalen på tisdagar med halva gruppen i taget. Barnen delas in grupper efter deras placeringar i hallarna.

Vi börjar med uppvärmning, därefter gör vi den planerade aktiviteten och avslutar alltid med avslappning.

Barnen ska ges möjlighet att prova på, vi pedagoger ska vara lyhörda för barnens önskemål och uppmuntra till att våga prova något nytt.

 

   

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18