Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2019-09-02 13:13 i Gåvsta skola Uppsala
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I samhället finns det en mängd regler- en del skrivna men också oskrivna regler? Vi har även lagar. Varför finns det lagar och regler? Vad menas med att alla är lika inför lagen? Vad innebär om du inte följer lagen? Vad händer i en domstol? Vad menas med att brott ger straff i Sverige

Innehåll

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • vad händer om någon begår brott i Sverige
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt. 
 • resonera och argumentera om olika åsikter 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.
 • Du kommer att jobba med uppgifter
 • Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet.
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner
 • Att du på lektionerna använder dig av ord och begrepp i rätt sammanhang
 • Genom eventuellt läxförhör och avslutande förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt i Sverige

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om rättsväsendet.
Du har goda kunskaper om rättsväsendet.
Du har mycket goda kunskaper om rättsväsendet.
Samhällsstrukturer
Rättsväsendet
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Använda ord och begrepp
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett enkelt sätt och använder dig då av till viss del underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett utvecklat sätt och använder dig då av relativt väl underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett välutvecklat sätt och använder dig då av väl underbyggda argument
Mänskliga rättigheter
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av välden.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av välden.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av välden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: