Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hus

Skapad 2019-09-02 13:39 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att fokusera på hus. Hur bor barn och vuxna som jobbar på Ekan Skutan? Hur bor olika djur?

Innehåll

Vad vill vi ge barnen möjlighet att utveckla

Normer och värden:
Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för allas lika värde. 

Teknik:
Barnen ska få utveckla kunskaper om byggtekniker och utforska och upptäcka teknik i vardagen. Vi använder olika digitala verktyg för att dokumentera barnens lärande. 

Naturvetenskap:

Barnen ska få utveckla kunskaper om hur fåglar bor. 

 

Planering/Genomförande

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper

Vi arbetar i våra tema-grupper med utgångspunkt i barnens egna bilder och utifrån aktuellt fokusområde.

 

Normer och värden: Barn och personal fotograferar sina hus/byggnaden de bor i. Vi sätter upp allas bilder på väggen. Vi reflekterar med barnen om likheter och skillnader i hur man kan bo. Och hur bor djur?

 

Jämställdhet och identitet: Alla barn har samma uppgift, att fota sitt hus och rum. För att stärka barnens identitet får de berätta om sina foton för sina kompisar. 

 

Teknik: Hur är husen byggda? Vilka material och tekniker har de använt? 
Vi utökar vår byggmiljö med mer material. Vad behöver vi för tekniker för att bygga med vårt material?

Under våren flyttar vi ut teknikarbetet. Vi planerar att bygga en fågelholk tillsammans av spillmaterial från när de bytte panel på förskolan. Denna kommer att sättas upp ute på förskolegården. 
Vi gör i ordning fjärilsholken och sätter även upp den ute på förskolegården. 

 

Matematik: Storlek, form, antal, lägesord, rumsuppfattning, problemlösning, mätning är exempel på vad vi kan titta efter på barnens/personalens kort på byggnaderna.  

 

Naturvetenskap: Barnen har återvunnet byggmaterial i form av kartonger, som bidrar till en hållbar utveckling. Sätta upp bilder,  på olika byggnader där djur bor, i byggrummet. 

Bordspratare med bilder på djur och deras hus. 

Avdelningen skapar en egen sopsortering som vi tömmer tillsammans.  

Alla barn går på promenad i närområdet och tittar efter fåglar och fågelholkar. De äldsta bygger en fågelholk som vi inreder. De yngsta plockar pinnar och gör ett fågelbo. 

 

Språk: Samtala om barnens husbilder. Ställer frågor som inbjuder till samtal och samspel mellan barnen.

Använda olika matematiska, naturvetenskapliga och tekniska begrepp.

Läsa böcker om att bygga hus, t ex Mulle Meck bygger hus. 

 

Digitalisering: Lärplattan används för att fota, filma, söka information. Projicerar bilder på väggen. QRkoder. Använda projektorn för att projicera hus på väggen som barnen ritar av. Göra egna filmer/stop motion på husbygge. 

Vi dokumenterar vårt bygge av fågelholk/bo. Tittar på filmer om hur man bygger fågelholk. 

 

Förskola och hem: Hemmen görs delaktiga genom fotograferingen av husen. Unikum. Dok 3. Glimtar från verksamheten. 

  

Delaktighet

Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Barnen är med i hela processen från de egna bilderna på sina hus och sängar till utvecklingen av temat. Deras reflektioner tas tillvara och byggs sedan vidare på. 

Dokumentation

Hur ska barnets lärande synliggöras för barnet, pedagogen och vårdnadshavare?
Dokumentations och utvärderingsmetoder.

Bilderna på barnens hus. Barnen reflekterar, ritar och skriver, bilder sätts upp i anslutning till gruppen. Unikum. Dok 1-2-3.

________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: