Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lundens språksamlingar med Bornholmsmodellen

Skapad 2019-09-02 14:05 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Alla förskolor i Östhammars Kommun har fått i uppdrag att arbeta förbyggande och förberedande med Bornholmsmodellen. Med Bornholm ligger fokus på lära ut ljud (fonologisk medvetenhet) för att förbättra läsförmågan hos barnen. Här är en planering över hur, när och varför vi på Lunden kommer att arbeta med Bornholm.

Innehåll

Syfte

Att arbeta förebyggande för att förbättra barnens läsförmåga samt att utveckla barnens språkförmåga.

Mål

Varje språksamling har sina specifika syften/mål.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att ha språksamlingar utifrån boken "Före Bornholmsmodellen". Varje språksamling inleds med ett upprop eller en namnsång där varje barn nämns vid namn och avslutas med en bestämd ramsa som alltid ska vara samma, detta för att markera när språksamlingen börjar och slutar. Själva samlingen kan bestå av t.ex. rim och ramsor, högläsning, klappa stavelser mm. Samlingarna skiljer sig för de äldre barnen och de yngre barnen. Vi arbetar mycket med rim och ramsor i vardagen.

När ska vi göra det?

Arbetet med Bornholm, våra spårksamlingar kommer för vissa att genomföras i respektive grupper men även i andra delar av vår verksamhet. De äldsta barnen kommer att få ha Bornholmssamling ibland efter lunch när vi läser saga och ibland på förmiddagen innan vi går ut.

 

Utvärdering

 

Delutvärdering - januari

Vi har sett ett ökat intresse för skriftspråket/symbolspråket, även ett ökat intresse och en ökad medvetenhet för rim.

 

Utvärdering

På grund av omständigheterna den här terminen har vi inte hunnit arbeta så mycket med Bornholm och Bornholmssamlingar som vi önskat och planerat. Vi arbetar med språk, rim och ramsor, bokstavsintresse och första ljudet i vardagen, när tillfälle uppstår och vanliga samlingar. Vi har sjungit namnsång med fokus på bokstavsljud. 

Till nästa termin behöver vi planerade och förutbestämda tillfällen när Bornholmsplaneringar ska genomföras. Att ha Bornholmssamlingar med de äldsta barnen har oftast fungerat mycket bättre på förmiddagarna än efter lunch. De äldsta barnen hos oss har snappat upp mycket av det vi hann arbeta med under Bornholm. Vi har sett ett märkbart högre intresse hos de äldsta barnen när de har fått rita/göra praktiska saker i samband med det vi jobbat med. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: