Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden i en pizzakartong

Skapad 2019-09-02 14:11 i Bjursåsskolan F-6 Falun
LPP för ämnesområdet Norden för år 5
Grundskola 5 Geografi
Hur är det att bo och leva i de olika länderna i Norden. Vilka likheter och skillnader finns för människor, djur och naturresurser i nordens olika länder.

Innehåll

Syfte- Mål

Du ska:

 • kunna göra enkla jämförelser baserade på statistik,
 • använda viktiga begrepp som t.ex fjord, skärgård, klimat, naturtillgång,
 • reflektera kring var i Norden människorna lever,
 • förstå och resonera kring natur- och kulturlandskap och hur de formas,
 • använda kartor av olika slag och använda en kartbok,
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället,
 • känna till delar av Nordens geografi,
 • ha en grundläggande förståelse för Nordens klimat.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Se Geografens testamente Norden.

 • Ha genomgångar, läsa och samtala om Nordens geografi, olika naturtyper och utbredningen av Nordens befolkning.

 • Designa en pizzakartong där innehållet tydligt visar fakta kring något av de nordiska länderna.
 • Skapa något av de nordiska länderna i trolldeg och måla naturen i enlighet med kartans färger för jordbruk, skog, vatten och berg.
 • Söka fakta och bearbeta olika texter om länderna.

 • Skriva faktatexter om de nordiska länderna.

 • Göra statistiska jämförelser länderna emellan.

 • Använda kartboken och arbeta med namngeografi i Norden.

Bedömning:

 Det är framförallt dessa tre förmågor jag kommer att bedöma:

Din:
- analysförmåga,
- begreppsliga förmåga,
- förmåga att hantera information.
- förmåga att delge gruppen dina nyvunna kunskaper

Matriser

Ge
Norden i en Pizzakartong

Norden i en Pizzakartong

 • Ge  E 6   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Grunda kunskaper
Breda kunskaper
Breda och djupa kunskaper
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Nordens karta
Du ska känna till och placera ut några viktiga geografiska platser i Norden.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du kan med viss hjälp placera ut några viktiga geografiska platser på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet placera ut några viktiga geografiska platser på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet placera ut några viktiga geografiska platser på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, fjord, naturresurser.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Naturresurser
Du ska känna till olika naturresurser i Norden.
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du känner till några av Nordens olika naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Likheter/skillnader
Du ska kunna ge exempel på likheter /skillnader i natur, kultur naturresurser i Nordens länder
 • Ge
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du känner till några likheter och skillnader mellan Sverige och ett annat nordiskt land.
Du känner till flera likheter och skillnader mellan Sverige och två andra nordiska länder.
Du känner till flera likheter och skillnader mellan de olika nordiska länderna.
Klimat
Du ska kunna berätta hur väder, vind, temperatur, årstidernas påverkar klimateritNordens länder
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan med viss hjälp beskriva klimatet i Norden.
Du kan med viss säkerhet beskriva klimatet i Norden.
Du kan med stor säkerhet beskriva klimatet i Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: