Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 8 och 9

Skapad 2019-09-02 14:13 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Kunskapsmatris i idrott och hälsa åk 7-9, Emanuelskolan.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 7-9

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Deltagande, spel, lekar, idrotter samt utrustning
Du har med dig relevant utrustning till lektionen, deltar, är aktiv i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget
Med stöd
Du deltar och är aktiv samt anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Du deltar och är aktiv samt anpassar dina rörelser med god precision
Du deltar och är aktiv samt anpassar dina rörelser med mycket god precision.
Simkunnighet
Du kan simma 200 meter varav 50 på rygg
Med stöd
Du kan simma 200 meter varav 50 på rygg.
Nödsituationer vid vatten
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med och utan hjälpredskap
Med stöd
Med viss säkerhet
Med god säkehet
Med mycket god säkerhet
Planera samt diskutera träning och hälsoaspekter
Du kan på ett fungerande sätt sätta upp mål, planera träning och andra fysiska aktiviteter, du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Med stöd
Du kan planera träning/fysiska aktiviteter samt utvärdera dessa. Du visar också förståelse i förhållandet mellan kost-vätska och hälsa.
Du kan planera träning/fysiska aktiviteter på et bra sätt samt utvärdera dessa kritiskt. Du visar också god förståelse i förhållandet mellan kost-vätska och hälsa.
Du kan planera träning/fysiska aktiviteter samt utvärdera dessa kritiskt. Du visar också mycket god förståelse i förhållandet mellan kost-vätska och hälsa.
Diskutera och förebygga skador
Du kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Med stöd
Du visar att du har kunskap kring förebyggande av skador samt risker gällande fysiska aktiviteter
Du visar att du har god kunskap kring förebyggande av skador samt risker gällande fysiska aktiviteter
Du visar att du har mycket god kunskap kring förebyggande av skador samt risker gällande fysiska aktiviteter
Friluftsliv
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Med stöd
Med viss anpassning
Med god anpassning
Med mycket god anpassning
Orientering
Du kan orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel, både digitala och analoga.
Med stöd
Med viss säkerhet
Med god säkerhet
Med mycket god säkerhet
Dans och rörelser till musik.
I danser och rörelser och träningsprogram till musik anpassar Du dina rörelser till takt och rytm och sammanhang.
Med stöd
Med viss anpassning
Med god anpassning
Med mycket god anpassning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: