Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva, tala och lyssna

Skapad 2019-09-02 14:18 i Grebbestadsskolan Tanum
Du ska lära dig känna igen vanliga ord, ordbilder som du läser. Du ska också kunna berätta några händelser, upplevelser eller historer som du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta det viktigaste. Du ska kunna skriva olika sorters texter.
Grundskola 1 Svenska
Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord och meningar. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. När du läser ska du känna igen några vanliga ord/ordbilder. Du ska kunna berätta om några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört. Du ska kunna skriva olika texter.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du ska få intresse för bokstäver och det skrivna språket.
 • Du ska lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar ljudenliga korta ord.
 • Du ska öka din språkliga medvetenhet.
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Ditt intresse för böcker ska öka.
 • Du ska bli bättre på att samtala i grupp.
 • Du ska få möjlighet att reflektera över hur du lär dig.

Du ska utveckla- konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

TALA/LYSSNA
¤ uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav.
¤ berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt.
¤ förstå instruktioner och utföra dem.
När vi läser högt ska du kunna återberätta.

LÄSA
¤ känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
¤ läsa enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, men, har, är
¤ läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA
¤ skriva stora och små bokstäver
¤ använda stor bokstav och punkt
¤ skriva enkla texter till bilder.

Undervisning/arbetssätt

   Vi kommer att:

1. TALA/LYSSNA

 • Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man upplevt, läst, sett och lärt.
 • Återberätta sagor som man fått berättat.
 • Träna att formulera enkla instruktioner och att utföra handlingar utifrån givna instruktioner i i naturliga sammanhang.

 

2. LÄSA

 •  Träna språkljuden och koppla dem till rätt bokstav.
 •  Lära oss enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
 •  Läsa enklare och ljudenliga texter och förstå innehållet.
 •  Ha högläsning.
 •  Läsläxa en gång/vecka.
 •  Samtala och läsa olika slags texter gemensamt, fakta, berättelser, sagor och  enkla instruktioner.

 

3. SKRIVA.

 • Skriva enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är.
 • Skriva enkla texter.
 • Skriva ord och enkla meningar på dator med talsyntes.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: