Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min familj år 1

Skapad 2019-09-02 14:19 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vi kommer fram till vecka 40 att arbeta med följande: Hur stor är din familj?

Familjer kan se olika ut, hur ser din familj ut?

Vad är en familj?

Mammas mamma vad heter det med ett annat namn.

Hur tror du att en familj såg ut för 100 år sedan?

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet är att förstå att en familj kan se ut på många olika sätt och hur en familj har förändrats genom åren.

2. Förmågor att utveckla

Du ska utveckla din förståelse för hur en familj kan se ut och hur den kan förändras över tid.

3. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

4. Delmål som visar progressionen i förmågan (kopplat till centralt innehåll) inom ramen för arbetsområdet

Se matris

5. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Delmål 1 du kommer att få beskriva och rita din familj, syskon och föräldrar. Där du även ska skriva deras namn. 

Delmål 2 Gemensam genomgång på tavlan där förklaras de olika släktskapen t ex mammas bror = mors bror = morbror.

Delmål 3 Du kommer att få ett släktträd där du ska skriva in dina familjemedlemmar i. Läraren gör sitt egna exempel på tavlan först, för att du lättare ska förstå hur det kan se ut.

Delmål 4 Nu kommer du att få visa ditt släktträd och läsa upp hur din familj ser ut och vad dem heter.

Delmål 5 Vi kommer att titta på korta episoder av filmer för att senare kunna diskutera likheter och skillnader t ex genom Venndiagram.

 

6. Vilken lässtrategi ska vi träna på och hur?

Ställa frågor, intervjua hemma, utforska och sammanfatta.

7. Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Jag följer dig i ditt lärande under dessa veckor och markerar din utveckling i Unikum.

8. Hur ska eleverna utöva inflytande på sin undervisning under arbetsområdet?

Läraren styr innehåll och aktivitet, eleven väljer material och redovisningssätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Delmålsmatris

Förståelse
Förmåga 2
Delmål 1
Du kan berätta och namnge dina föräldrar och syskon.
Delmål 2
Du ska förstå och förklara de olika släktskapen t ex morbror = mammas bror etc.
Delmål 3
Du ska kunna fylla i ditt egna släktträd med hjälp av din hemläxa där dina föräldrar hjälper till så gott det går.
Delmål 4
Du ska kunna förklara ditt släktträd för din lärare eller för klassen.
Delmål 5
Du får en större förståelse för hur en familj kunde se ut förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: