Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommaren

Skapad 2019-09-02 14:31 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Planering för åk 1, årstiden våren. Vi arbetat med varför det blir vår och vad som händer i naturen.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Hur ser det ut i naturen på sommaren? Varför ser det ut så? Hur kan du känna att det är sommar? Varför blir det sommar?

Innehåll

 

Mål med undervisningen:

 

 • Du beskriver och ger exempel på vad som händer i naturen på sommaren.
 • Du beskriver och berättar vad som gör att vi har årstider.
 • Du beskriver och berättar fakta om korsspindeln, husflugan, huggormen och bin.
 • Du kan namnen på några av våra vanligaste bär, hur de ser ut, hur de används, hur de smakar och hur de sprids.
 • Du förstår och kan använda de ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

 

 

Det här planerar vi göra:

 

 • gå ut, uppleva och se vad som händer i naturen på sommaren
 • göra enkla undersökningar
 • diskutera i klassrummet
 • titta på film
 • läsa och skriva tankekartor och faktatexter

 

 

Begrepp i området:

 

bikupa                          drönare                            drottning

arbetsbin                      mossar                              frömjöl

befrukta                       kräldjur                       pollen

                           

 

 

 

 

 

Du kommer visa oss vad du kan genom att:

 

 • vara delaktig på lektionerna både inne och ute
 • rita och skriv hur du kan se, höra, lukta och känna att det är sommar samt hur den kan smaka.
 • berätta om bin, hur de lever och arbetar tillsammans.
 • göra en enkel undersökning/fältstudie.
 • I dina tankekartor och texter använda begreppen för detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Sommaren

hållplats 1
Hållplats 2
Du beskriver och ger exempel...
på vad som händer på sommaren med några växter och djur.
på vad som händer på sommaren med flera växter och djur och varför vi får olika årstider.
Du skriver...
en tankekarta och en faktatext om en insekt eller spindel med mycket stöd.
en tankekarta och en faktatext om en insekt eller spindel med lite stöd.
Du beskriver och berättar...
om hur bina lever och arbetar tillsammans med hjälp av stöd.
om hur bina lever och arbetar tillsammans samt vilken viktig roll de spelar i naturen utan stöd.
Du kan...
namnen på våra vanligaste bär, var de växer och vad de används till.
namnen på våra vanligaste bär, var de växer och vad de kan användas till samt hur de sprids.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: