Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-09-02 15:08 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Stormaktstiden 1611-1718 – nu växer Sverige genom krig och erövring. Eleverna ska få kunskap om: • Vad är en stormakt • De viktigaste personerna och händelserna. • Ge exempel på historiska källor från1600-talet • Ge exempel på några kända personer och kungligheter från den här tiden och vad de har haft för betydelse för det samhälle vi har idag. (se spår av en annan tid i vår tid) • Ge exempel på två orsaker till krig på 1600-talet • Berätta vad det innebar att leva under stormaktstidens krig för olika samhällsklasser (män, kvinnor och barn, bönder, adel, folk som bodde där kriget drog fram. Dra paralleller till vår tid.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer se på film, bl.a. Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall, Historieätarna - Stormaktstiden

- Läsa i läroboken Puls Historia och svara på tillhörande instuderingsfrågor 

- Vi samtalar och reflekterar

- Ni kommer få göra ett enskilt fördjupningsarbete inom Stormaktstiden, t.ex. om Gustav II Adolf, drottning Kristina, Karl XII, Vasaskeppet, häxjakten, trettioåriga kriget, snapphanarna m.m. Du kommer själv få välja vilket område som du vill fördjupa dig inom. 

- Vi kommer också arbeta med informationssökning och källkritik inför fördjupningsarbetet

- Ni kommer få redovisa ert valda fördjupningsarbete.

- Vi kommer avsluta Stormaktstiden med ett avslutande prov som jag bedömer, men jag kommer även att titta på hur ni utfört fördjupningsuppgiften.

Det här ska du kunna:

 

Stormaktstiden 1611-1718 – nu växer Sverige genom krig och erövring.

 

Eleverna ska få kunskap om:

 

·      Vad är en stormakt

 

·      De viktigaste personerna och händelserna.

 

·      Ge exempel på historiska källor från1600-talet

 

·      Ge exempel på några kända personer  och kungligheter från den här tiden och vad de har haft för betydelse  för det samhälle vi har idag. (se spår av en annan tid i vår tid)

 

·      Ge exempel på två orsaker till krig på 1600-talet

 

·      Berätta vad det innebar att leva under stormaktstidens krig för olika samhällsklasser (män, kvinnor och barn, bönder, adel, folk som bodde där kriget drog fram. Dra paralleller till vår tid.

 


Du ska känna till:

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

-Några svenska kungar, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina.

-Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag.

-Vasaskeppet

-Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

-Häxprocesser

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden

-Förklara ord och begrepp från den här tiden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

E
C
A
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: