Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division, bråk samt fokus på muntlig matematik

Skapad 2019-09-02 15:16 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 3 Matematik
Du kommer få möjlighet att fördjupa dig i division och bråk. Hur kan vi se samband mellan division och multiplikation och vad är egentligen matematiska bråk?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att börja med att fokusera på omkrets och area för att sedan komma in mer på geometri och symmetri. Under tiden kommer vi även parallellt fortsätta arbetet med att befästa multiplikationstabellerna 0-10. 

Inom följande arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din...

 • analysförmåga genom att tex hitta skillnader och likheter med olika bråk.
 • begreppsförmåga genom att tex förstå hur olika matematiska begrepp hör ihop.
 • kommunikativa förmåga genom att du på olika sätt visar hur du löst uppgifter.
 • metakognitiva förmåga genom att se rimligheten i dina lösningar.
 • procedurförmåga genom att läsa av och förstå hur längder räknas ut.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma min förmåga att...

- lösa matematiska problem.

- lösa uppgifter med bråk och division.

- beskriva en divisionsuppgift.

- göra praktiska undersökningar.

- resonera kring olika bråk.

 

Detta gör jag genom att...

- följa allt mitt arbete.

- se på mina dokumentationer av undersökningarna jag gör.

- lyssna till hur jag resonerar kring vissa uppgifter.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi har tillsammans bestämt att vi ska...

- arbeta praktiskt.

- göra egna undersökningar.

- arbeta med mattehäften.

- använda NOMP på iPad.

- lösa problem. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: